« kapitein kipper. | Main | mcdonalds »

prullenbak.

hey ik ben klaar met mijn nieuwe wereld serie de wereld zonder regels.
maar alleen omdat iets of iemand(ga ik niet zeggen) mij irriteerde schreef ik dat verhaal niet dus iets anders.
vandaar de categorie saai zeg.
vandaag moest ik de prullenbak ophalen.(van buiten)
maar daar had ik geen zin in dus keek ik niet goed en pakte de prullenbak van de buren.
en daar kwam ik pas achter nadat ik de prullenbak binnen gezet had.
niet slim dus,ik bracht dus de prullenbak terug naar de buren en ik bied mijn excuses aan.
dus dat was het verhaal van vandaag.

dag dag allemaal.(snurk.saai zeg man)

Comments (1)

Wat jammer dat de wereld series vandaag niet doorging. Ik was juist zo benieuwd naar de wereld zonder regels. Welke gek heeft jou vandaag geirriteerd. Zeg het me en ik geef hem een klap!
(O ja, het is trouwens geen prullenbak maar een vuilnisbak. En het huisnummer staat EROP!)

About

This page contains a single entry from the blog posted on December 11, 2008 3:29 PM.

The previous post in this blog was kapitein kipper..

The next post in this blog is mcdonalds.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33