« ........................ | Main | wil »

fantasy.

vandaag gaat het over fantasy.
zonder dat kan je niet dromen kan je zelfs niet rekenen omdat je de cijfers in je hoofd niet kan verbeelden dan kan je nooit herinneren hoe iemand eruitziet.
dat is erger dan je denkt zonder fantasy is er bijna niks aan een boek want dan hoor je zelf de beelden te maken(of het heeft op elke bladzijde heel veel foto's.
maar je ziet meteen dat dat niet kan.
maar mijn zusje die maakt nu zelf verhaaltjes, dat doen de meeste kinderen als ze ouder zijn dan 2.
momenteel heeft ze drie eendjes mama een papa eend en baby eend.
en elke keer zegt ze o nee het regent snel snel verstoppen in huis of in het water.
en als ze dan binnen zijn zingt ze: regen regen ga toch weg kom pas terug als ik het zeg.
dat heeft ze van dora maar dat ze dat zelf doet vind ik wel een beetje grappig.
soms verzint ze dat ze in het sprookje is van de drie kleine biggetjes en dan is iedereen de wolf.

dag dag allemaal.

Comments (1)

Opa:

Tja Luchiano, jouw fantasie is grenzeloos, dan kan het ook nooit saai zijn bij jou.
dag dag, Opa

About

This page contains a single entry from the blog posted on December 26, 2008 4:56 AM.

The previous post in this blog was .........................

The next post in this blog is wil.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33