« wat nou. | Main | geloof je het zelf. »

weer naar jaap toe.

ik ben vandaag weer naar jaap gegaan.
maar deze keer was het niet zo leuk 3:30 hetzelfde doen is saai.
dus we gingen ook runescape en andere oude spelletjes.
en dus werd het toch een beetje leuk.
uiteindelijk kwam ik een beetje laat thuis en moesten we naar de AH.
en zo werd het een leuke dag.

dag dag allemaal.

About

This page contains a single entry from the blog posted on November 26, 2008 3:24 PM.

The previous post in this blog was wat nou..

The next post in this blog is geloof je het zelf..

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33