« geloof je het zelf. | Main | morgen al surprise!!! »

lego.

gisteren waren we naar een sinterklaas feestje gegaan van mijn vaders werk.
ik weet wel dat hij heet sql integrator.
maar verder weet ik er niet veel van en ik ben alleen gekomen voor mijn cadeau.
mijn vader had gezegd dat het cadeau technisch zou zijn verder niets.
uit eindelijk bleek het bionicle lego te zijn.
dit is het cadeau:
006verbetert.jpg
het was wel een vet cadeau.
en het beste is dat je het moet maken en daarna weer uit elkaar halen.
zijn lichaams delen zijn ook beweeg baar.
en ja kan hem van zijn zijn schip afhalen kijk zo
dat is vet en als extra voor jullie laat ik jullie de bovenkant
zien.
jullie boffen maar want nu ga ik uitleggen wat bionicle is:
hier is het maar rechtstreeks uit Wikipedia:

Bionicle is een stuk speelgoed lijn van de Lego Groep, die wordt verhandeld op 6-16 jarige kinderen. The line was launched in December 30, 2000 in Europe and June/July 2001 in Canada and the United States . De lijn werd gelanceerd in december 30, 2000 in Europa en in juni / juli 2001 in Canada en de Verenigde Staten. The concept was derived from Lego Group's earlier themes Slizers/Throwbots and Lego RoboRiders . Het concept is afgeleid uit Lego Groep eerdere thema's Slizers / Throwbots en Lego RoboRiders. Both of these lines had similar throwing disks and characters based on classical elements . Beide lijnen hadden er evenveel gooien schijven en tekens gebaseerd op klassieke elementen. "Bionicle" is a portmanteau constructed from the English words " bio logical" and "chro nicle " ( not " bio mecha nical " or " Bionic -" as in the common belief). [ 1 ] "Bionicle" is een portmanteau geconstrueerd uit het Engels woord "bio logisch" en "chroom nicle" (niet "bio mechaunits technische 'of' Bionic -" zoals in het gemeenschappelijk geloof)

Comments (1)

Pascale:

Leuk cadeau hoor!

About

This page contains a single entry from the blog posted on November 30, 2008 10:39 AM.

The previous post in this blog was geloof je het zelf..

The next post in this blog is morgen al surprise!!!.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33