« popcorn maken met je mobiel. | Main | pepernoten. »

power point.

gisteren hadden we het over power point.
dat is een programma waar je dingen op kan schrijven en dingen op kan slaan.
je kan ook dingen erop zetten en zo en als laatste kan je het printen.
alleen als je het print met kleur en al dan weet je dat snel je kleuren inkt op is.
bij power point kan je verschillende hoofdstukjes maken.
en met power point kan je ook een beetje spelen en zo.
maar dat is alleen om even te wennen aan power point.
dus ik ga nu ook een beetje spelen.

dag dag allemaal.

About

This page contains a single entry from the blog posted on October 6, 2008 2:54 PM.

The previous post in this blog was popcorn maken met je mobiel..

The next post in this blog is pepernoten..

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33