« kerst feest. | Main | naar gilze »

hoe ik mijn vakantie vind.

ik vind dat vakantie is wanneer je vrij moet zijn spelen en wild zijn.
maar de rest vind dat het is dat je uit moet rusten en rustig aan doen.
en dat is ook zo maar je moet het ook een beetje leuk vinden.
en dat gebeurt bij mij dus niet ik heb het helemaal niet rustig.
ik beweeg hier teveel,ik heb bijna nooit rust ja soms voor de gameboy,en computer.
maar verder echt niet en voor lingo.
ongeloofelijk.
maar het is toch wel goed want ik heb heel veel energy dus.
ik wil op voetbal zitten dus ben ik aan het probeeren in het doel te schoppen.
en dat is moeilijk van veraf maar van dicht bij echt niet.
maar ik zie dat ik het wel beter kan als ik het probeer.
wel.


dag dag allemaal.

About

This page contains a single entry from the blog posted on December 27, 2007 1:54 PM.

The previous post in this blog was kerst feest..

The next post in this blog is naar gilze.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33