« ons website sorry. | Main | voorlees wedstrijd/ridder feestje. »

de marathon,leuk in nederland

vandaag is de marathon er in nederland en ik wou mee doen..........maar...daarna.. zag ik dat het niet kon.................................
en hier is mijn verhaal.
in het begin dacht ik ja heel leuk maar toen hoorde ik drie kilometer ik dacht dat het alleen een race was maar daarna zag ik het ik het.....het was veel te veel ik kan nog lang geen 160 meter.
lopen ik kan 10 kilmeter per uur rennen en even tot 18 maar lang volhouden.kan ik niet met 18 km/u.
daarom dacht ik...ik doe het maar niet.
vandaaag ging ik ook met mama evenn lopen en een beetje rennen dat was heel leuk.
alleen me mama was niet fit genoeg om te blijven rennen dus we gingen maar terug.

en dat was mijn verhaal (dag dag allemaal)

About

This page contains a single entry from the blog posted on October 14, 2007 9:04 AM.

The previous post in this blog was ons website sorry..

The next post in this blog is voorlees wedstrijd/ridder feestje..

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33