« stretcher. | Main | ik heb veel vragen gekregen. »

boek af.

vandaag heb ik een boek uit geleest.die boek heet paulus en de tover hoed.
paulus iseen boskabauter en hij is de hoofd persoon,en de andere charachters zijn salomo
oehoeboeroe eucalipta gregorius wipper en wollebasje.
he boek gaat over een boskabauter die een toverhoed van de heks eukalipta steelt want eucalipta maakte stormen komen hij krijgten alles is weer normaal maar de heks liet zig niet zo maar laten gaan ze ging op paulus om de hoed te grijpen maar paulus maakte een extra hoed die niet kan toveren maar wel op de echte lijkt en die nam de heks maar per ongeluk had hij er drie gewenst en hij wist niet welke de echte was wipper de konijn maakte een wens ik wou dat er een konijn tevoorschijn kwam en daat was een konijn en op eens komt wollebasje en zegt van wie is die hoed van de heks zijden ze de konijn beet haar in de been en terwijl dat gebeurde had paulus net genoeg tijd omte wensen dat de hoed weg was en zo eindigd hetverhaal.


dag dag allemaal.

Comments (1)

opa:

en ik wens dat er een olifant komt met een lange snuit .... dag dag Opa.

About

This page contains a single entry from the blog posted on July 9, 2007 10:14 PM.

The previous post in this blog was stretcher..

The next post in this blog is ik heb veel vragen gekregen..

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33