« boekbespreking. | Main | supper weggy/o'brian,half kaal. »

de weggy

vandaag gingen we naar computer les.
en het was een leuke les vol grappen.
daarna kreeg iemand een weggy dan trekt een ander aan zijn onderbroek.
het was christopher,daarna jelmer,en als laatst ik.
dat doet we heel veel pijn en je onderbroek gaat tot aan je rug.
ik kon niet meer zitten door me onderbroek.
daarna in de pauze gingen we onze onderbroeken goed zetten.
daarna in de pauze was chris de laatste.
oh christopher was vol met pijn,ik ook.
dag auw dag auw allemaal AUW!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..

About

This page contains a single entry from the blog posted on June 7, 2007 6:27 PM.

The previous post in this blog was boekbespreking..

The next post in this blog is supper weggy/o'brian,half kaal..

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33