« gameboy spel en toch dat! | Main | karate extra les vvor de tweede keer. »

goeie strafwerk.

vandaag had ik ruzie met nathan.
een sterjke jochie.
we hadden ruzie om ruzie te maken.
en toen in de pauze begon het nathan en ik vechten.
ik durfde in het begin het niet te doen dus ik bleef rennen.
weg van nathan gelukkig vangde hij mijn niet in de pauze.
maar na de pauzein de klas wel.
dan moest ik wel he!
dus ikbegon ook te probeeren hem om te gooien.
maar het lukt net niet omdat de jufrouw kwam maar ik had hem al vast.
gewoon een minutje meer en het zou stoppen.
maar net net moest ze binnen.
komen en als alle kinderen weten dat van vechten.
zal het eens mislukken ja dat is zo.
dag dag allemaal ;^(

About

This page contains a single entry from the blog posted on May 8, 2007 5:39 PM.

The previous post in this blog was gameboy spel en toch dat!.

The next post in this blog is karate extra les vvor de tweede keer..

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33