« heel lang lopen | Main | een verhaal van 4 dagen.vervolging komen »

koffers pakken riemen aan daar gaan we!!!!.

voor onze reis naar nederland moesten we veel kopen.
en voor de belangrijkste ding een koffer.
want alleen mijn vader en mijn zusje diana hebben een koffer.
mama en ik hebben dezelfde koffer gekregen,alleen de groote is anders.
mama heeft een grotere dan ik.
we kregen het zo want het is een set.
de een past in de ander.
en van de koffers kregen we goede hulp om dingen te dragen hoor.
we gooiden alles erin.
end so y am waiting to goo to the mother of my mother's death.....
(en zo ben ik aan het wachten om te gaan naar mijn oma's dood.....)
dag dag allemaal in de duisternis.

Comments (1)

The mother of your father toch?

About

This page contains a single entry from the blog posted on April 5, 2007 9:25 PM.

The previous post in this blog was heel lang lopen.

The next post in this blog is een verhaal van 4 dagen.vervolging komen.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33