« de vlieger die niet zal vliegen,basketball toornooi | Main | WAT!!! »

vervolging,loop tik

ik heb jullie verteld hoe de basketball toornooi was he!
wel dit is wat er is gebeurt:
we zaten te basket ballen er was alleen een team die 1-1 had gekregen de rest 0-0.
en die team was niet mij team het was een andere maar ik vond de ene die0-0
beter speelden dan de groep die 1-1 had hoor.
en wat er ook is gebeurd is dat nathan zat te lopen en dan komt chukman en valt perongelijk\
op nathan zijn buik en dat deed dan veel pijn en we moesten stoppen.
daarna in de pauze gig ik loop tik met me vrienden doen ik loopte en ik kreeg straf.
maar waneer jufrouw zich keerde rende ik gewoon weg.
gelukkige (bijna) pasen voor jullie allemaal.

Comments (2)

Cyberjunk:

Dat is slim om weg te lopen voor je juf. Goed bedacht, maar wel een beetje ondeugend, dat wel.

Marry:

Waarom maak je zoveel fouten?
En Shuk-man had niet voor de gek in Nathan's buik geslaan!!!!!!!!!!!!!!!!

About

This page contains a single entry from the blog posted on March 21, 2007 6:55 PM.

The previous post in this blog was de vlieger die niet zal vliegen,basketball toornooi.

The next post in this blog is WAT!!!.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33