« sacrefis for freedom | Main | lamp kapot ;^( »

mijn hobby is voetballen.

vandaag zat ik weer te voetballen.
en ik had geen verhaaltje dus ik ging maar voetballen.
want ik zal ooit wereld kampioen zijn BELIEVE IT.
en zo ging ik door met tegen de muur spelen dat vind ik leuk.
en toen dacht ik aan dit:
als ik wereld kampioen voetballer word zal ik ook kampioen weblogger zijn,
mijn vader is het nu maar wanneer ik opgroei zal ik het zijn BELIEVE IT.
wel dag dag allemaal (BELIEVE IT.)

Comments (4)

Cyberjunk:

I believe it!!

oma Truus:

Yes, me too!
dag,dag, oma Truus.

Opa:

Ik werd ook wereldkampioen voetballen lang geleden, don't BELIEVE IT , en jij wordt het misschien ook niet BELIEVE IT, maar ik vind je wel kei goed, echt, BELIEVE IT. DAG DAG, OPA.

Donna:

Ik geloof je!!

About

This page contains a single entry from the blog posted on March 8, 2007 7:49 PM.

The previous post in this blog was sacrefis for freedom.

The next post in this blog is lamp kapot ;^(.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33