« HOE HET GAAT SPREE......."3" | Main | sacrefis for freedom »

met diana naar buiten.

vandaag ging ik naar buiten om mij zusje naar de zon tebrengen.
en dus zo ging ik naar buiten n ik speelde een beetje met haar.
en daarna gaf ik haar zon en zo ging het door:
ze wou niet daar alleen blijven dus ik moest haar rond rijden.
en daarna werd het te heet dus ik moest met haar weg.
want het werd ook zelf voor mij lichaam te heet.
maar mama zei dat ik weer terug moest gaan,
maar in de schaduw ik blijven,zodat het niet heet was.
nu dag dag allemaal ditt was mjn verhaal.

Comments (1)

Cyberjunk:

Lekker om met Diana buiten te spelen en ook gezond voor jou, van de zon krijgen jullie ook vitaminen binnen.

About

This page contains a single entry from the blog posted on March 6, 2007 4:40 PM.

The previous post in this blog was HOE HET GAAT SPREE......."3".

The next post in this blog is sacrefis for freedom.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33