« rugpijn | Main | schoenen,gameboy werkt niet? »

christopher en emil hier.

vandaag na school om 2:00 kwam christopher zijn vader hier met de twee jongens.
als eerste gingen we altijd meteen naar de gameboy,dat doen we altijd.
en dit is de eerste keer dat christopher mij ziet met pokemon emerald version eerste keer.
christopher geloofde mij eerder niet dat ik het had want ik wou het graag en bij boolchance was het niet,dus hij was aan het aarzelen om mij te geloven ik krijg zomaar emerald maar,
zo moet hij mij geloven en zo is het ook,maar hij bleef mont open hoor.
na dat we gameboy hebben gespeelt gingen wij naar buiten met een bal,
de buurmeisjes vraagden om een bal ik gaf hun een bal een witte.
en zo heb ik maar een vollybal genomen want een is hij zachter,
want wij moesten het gebruiken om het naar elkaar te gooien maar op het lichaam.
en zo kwam het op een eind om 7:00 dan moest hij weg.
wel dag dag allemaal.

Comments (1)

Cyberjunk:

Je hebt een hele leuke middag gehad denk ik.

About

This page contains a single entry from the blog posted on March 2, 2007 8:04 PM.

The previous post in this blog was rugpijn.

The next post in this blog is schoenen,gameboy werkt niet?.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33