« diana word steeds groter,dolfijn fm in mijn klas. | Main | ik vergat »

mijn val.

vandaag was ik mijn vaders machien waar hij op traint en ik ging een kunstje doen.
ik zette mijn voeten al op het machien een beetje naar achter nog meer en pang,
ik veel pardoes op de grond op mijn rug zonder te weten wat er gebeurde.
want ik ben opeens aan dat ding te hangen en ik val.
ik zei het tegen me moeder dat het helemaal rood is (mijn rug),
en dat min rug heel erg zeer deed huilen deed ik niet hoor.
en nu zit ik hier met een kussen achter me rug te schrijven.
en ook als dit niet overmorgen afgelopen is kan ik niet naar karate.
wel dag dag allemaal.

Comments (1)

Cyberjunk:

Vervelend dat je gevallen bent. Ik hoop dat de pijn gauw over is en dat je morgen wel naar karate kunt.

About

This page contains a single entry from the blog posted on February 8, 2007 5:54 PM.

The previous post in this blog was diana word steeds groter,dolfijn fm in mijn klas..

The next post in this blog is ik vergat.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33