« de stop | Main | de maandopening. »

terug naar school.

en het was een beet wennen om zo froeg op te staan maar het moest wel.
vandaag ging ik weer naar school en meester peter was er niet maar jufrouw mirjam!
dat was ook wennen en we gingen als eerste ding doen vertellen wat we hebben gedaan op school ik vertelde dat ik mijn weblog heb gestopt tot nu maar er toch leuke verhalen konden zijn.
maar het was toch weer goed dat ik wel mijn weblog had weg gehaald want nu had mij vader leuke verhalen.
en verder bij het werk moesten we rekenen,taal,lezen,drama en lekker lui lezen.
en daarna bidden en naar huis.

About

This page contains a single entry from the blog posted on January 4, 2007 3:56 PM.

The previous post in this blog was de stop.

The next post in this blog is de maandopening..

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33