« de slag op mijn schedel. | Main | mijn kado door mijn haren te knippen. »

gedelete

vandaag gingen we naar het computer locaal en daar gingen we lache bekjes maken.
veel dingen deden we daar leek het want het was moeilijke dingen.
en daarna had nathan een proobleem met z'n folder.
en dan kwam joash en hij klikt gewoon delete en heeft alle folders gedelete.
maar de JUFrouw heeft het toch gevonden met saerch.
dagdag allemaal.
(word vervolgd geen comment geven)

Comments (2)

CasasPa:

zo te lezen is je schedel weer in orde en heb je geen hoofdpijn meer. De hoofdpijn gewoon gedelete!
Dag dag, Opa

About

This page contains a single entry from the blog posted on December 7, 2006 3:47 PM.

The previous post in this blog was de slag op mijn schedel..

The next post in this blog is mijn kado door mijn haren te knippen..

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33