« kerst feest op school. | Main | de stop »

de laatste dag op school.

vandaag was de laatste dag op school het was leuk want we mochten vrij spelen.
maar we hadden toch een paar lessen GYM,Papiamentu en een les met jufrouw Mirjam.
maar na gym mochten we spelen ik had mijn gamboy gebracht.
na dat om 10 uur hadden we pauze daar had ik ook nog gameboy gespeeld.
en daarna hadden we jufrouw mirjam z'n les dat was een boek maken.
jufrouw Vannesa (papiamentu) heeft ons een liedje laten zingen.
en daarna was het tijd en gingen wij naar huis dag dag allemaal.

Comments (2)

CasasPa:

Ik wens je een fijne vakantie, Luchiano, en ook een gezellig kerstfeest. Dag dag, Opa

dankje opa dag dag voor de eennalaatste keer.

About

This page contains a single entry from the blog posted on December 20, 2006 7:41 PM.

The previous post in this blog was kerst feest op school..

The next post in this blog is de stop.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33