« de vergissing. | Main | wim kwam. »

blindemannetje.

ik wist niets om over te schrijven dus ik ging iets gewoon doen.
en dus ik heb een doek over mijn gezicht gezet en ik was blind.
wanneer ik blind was was het zo leuk want ik moest raden waar
de deur was da was moeilijk om alles te vinden ik was drie keer(
tegen de muur)gestoten door iets maar ik vond het niet veel pijn --
doen maar het ging wel mee en daarna dacht ik aan dit verhaal.
dagdag allemaal.

Comments (2)

Cyberjunk:

Als het een spel is dan is het wel leuk, maar in het echt is het niet zo leuk om blind te zijn.

ne dat niet in het echt niet :^)

About

This page contains a single entry from the blog posted on December 15, 2006 6:03 PM.

The previous post in this blog was de vergissing..

The next post in this blog is wim kwam..

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33