« knikkers | Main | verder met de straf »

de straf

vandaag zijn er niet leuke dingen gebeurt.
want vandaag had ik straf gekregen voor iets dat ik niet gedaan had,
want een kindje die migael heet vond een propje op zijn tafel en gooide het gewoon naar mij.
voor die keer liet ik hem gaan,
maar daarna vond hij nog een en gooide het weer.
en dus daarna werd ik zo boos dat ik een papiertje zelf heb gemaakt en naar hem gegooid.
en dus dan weet je zeker dat hij het ook gaat gooien en toen zag meester hem en we kregen allebij straf.
(gaat morgen verder om 5 uur)

Comments (2)

CasasPa:

Het is net als bij voetballen: wordt je gemeen getackeld, scheidsrechter ziet niet, geef je een duw terug: jij krijgt de gele of rode kaart. Dag dag, opa.

Cyberjunk:

Nou, je bent niet de enige die straf kreeg, het stoute jongetje dat begon kreeg toch ook straf. En als je niets terugdoet, dan ben jij de verstandigste van de twee. Jullie deden toch allebei wat? Je bent niet begonnen, maar je hebt wel meegedaan met gooien.

About

This page contains a single entry from the blog posted on November 13, 2006 5:26 PM.

The previous post in this blog was knikkers.

The next post in this blog is verder met de straf.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33