« Mail Fred Schenkelaars | Main | Mail Nanda van den Hoogen »

Mail Jan Kroese

Beste klas-en jaargenoten,

Helaas kon ik niet aanwezig zijn. OP het laatst kwamen er andere, en ja belangrijker, zaken op mijn weg. Jullie hebben allemaal een leuke bijeenkomst gehad als ik het zo lees. Misschien dat er ooit een vervolg komt en dan hoop ik er wel bij te kunnen zijn. Het initiatief vond ik erg geweldig!

Vriendelijke groet en het ga jullie goed,

Jan Kroese

About

This page contains a single entry from the blog posted on November 18, 2008 3:52 PM.

The previous post in this blog was Mail Fred Schenkelaars.

The next post in this blog is Mail Nanda van den Hoogen.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33