Main

May 16, 2009

Curacao Referendum 15 mei 2009 (3)

Het kost enige moeite om op zaterdagochtend de uitslag van het referendum te vinden. Vreemd genoeg is de officiele website referendummei15.com nog niet geüpdate. Teletekst gelukkig wel. Si wint met 52% tegen 48% voor No. De kop is niet geheel correct, immers ook No is voor autonomie maar onder andere voorwaarden.


15.05.2009: Curacao zegt JA (Si) tegen de resultaten uit de Ronde Tafel Conferenties en gaat op dezelfde weg door richting autonomie. Pabien Korsou!


Pabien Korsou! Gefeliciteerd Curacao, maar gaat alles vanaf nu van een leien dakje? Dat is niet erg waarschijnlijk. Winnen is leuk maar betekent ook dat men aan het roer blijft staan. Het is gemakkelijker om langs de kant toe te kijken en kritiek te spuien. Dat is een van de belangrijkste functies van de oppositie.

CasaSpider hoopt dat het No-kamp de uitslag als een feit aanvaardt en vanaf nu samen met de coalitie de schouders eronder zet om in januari 2010 de autonomie te vieren. Het is gemakkelijker om in de jaren daarna bepaalde twistpunten zoals de ongewenste binding met Sint Maarten bespreekbaar en ongedaan te maken dan nu helemaal opnieuw te beginnen.

In het No-kamp zitten slimme mensen, een man als Charles Cooper (MAN) realiseert zich dit echt wel. Het is 100% zeker dat er in de relatie met Nederland en de afhandeling om tot autonomie te komen nieuwe conflicten en ergernissen opduiken. Wat men zich op Curacao niet voldoende realiseert is dat het eiland hier in Nederland absoluut niet leeft.

Vrijdagavond kwam ik thuis van een leuk dagje Aken waarover later meer. Snel dook ik achter de computer om iets over het referendum te lezen en keek met een schuin oog naar Pauw en Witteman. Misschien zat pak hem beet John Leerdam er wel om een toelichting te geven.

Niets van dit alles, de uitschakeling van de Toppers (Gordon, Froger en Van der Boom) acht men momenteel in Nederland van aanzienlijk groter belang dan de staatkundige toekomst van Curacao.

Alle posts over het Referendum van 15 mei 2009 zijn gebundeld in de categorie Curacao Referendum 15.05.2009.

May 15, 2009

Curacao Referendum 15 mei 2009 (2)

Si of No?

Vrijdag 15 mei 2009 is een belangrijke dag in de staatkundige geschiedenis van Curacao. Vandaag vindt het referendum plaats waarin de bevolking al dan niet akkoord gaat met de wijze waarop de weg naar autonomie binnen het Koninkrijk is ingezet.

Bij een Si (Ja) gaat men verder op de ingeslagen weg en is Curacao in 2010 een autonoom land met een praktisch schone lei qua schulden aan Nederland. Bij een No (Nee) ontstaat een interessante situatie. Waarschijnlijk treedt de huidige regering af, moet er opnieuw gestemd worden, worden vervolgens nieuwe onderhandelingen met Nederland opgestart en voor men het weet is het jaar 2011 voorbij. Voor de duidelijkheid, als men vindt dat de huidige weg niet de goede is moet men die konsequenties ook aanvaarden.

Inhoudelijk hebben beide kampen zich al diverse malen uitgesproken en herhaald, daar hoef ik niet verder op in te gaan. Wat mij het meest bevreemdt, ja zelfs verontrust is dat landen die richting onafhankelijkheid gaan normaliter als één blok optreden. Dat mis ik in het geval van Curacao.

Het doet mij denken aan dat bekende verhaal over Koning Salomo. Si en No zijn de twee moeders en Autonomie de baby. Okay, aan elke analogie zit een luchtje en in dit geval is geen van beide de echte moeder. Wat overblijft is dat het getrek van beide kampen uiteindelijk ten koste kan gaan van het beoogde resultaat. En dat is zonde.

Mijn voorspelling 46% voor Si en 54% voor No blijft overigens staan.

Alle posts over het Referendum van 15 mei 2009 zijn gebundeld in de categorie Curacao Referendum 15.05.2009.

April 23, 2009

Curacao Referendum 15 mei 2009 (1)

In Nederland steggelt, volgens Van Dale is het stechelt, de politiek over het aanschaffen van twee JSF-testtoestellen. Door verdeeldheid binnen de PvdA loopt het kabinet de kans in een heuse crisis te belanden. Ja sorry, maar Philip Freriks begon met zijn turbulentie. Er zit toch wel een schietstoel in die JSF?

Op Curacao hebben ze de Cayco-affaire. Wat is er aan de hand? De MetaCorp groep met hoofdman Eduardo de Veer uit Aruba wil samen met de onroerendgoedtak van de Credit Suisse Group een groot ontwikkelingsproject op het Rif in Otrobanda ter waarde van ongeveer 915 miljoen dollar doen. Anthony Godett, FOL-gedeputeerde van Infrastructuur, tovert echter eigenhandig de Venezolaanse Grupo de Empresas Cayco uit de hoge hoed voor dit project en doet dat op dermate dwingende wijze dat mensen met een wantrouwende aard een of ander persoonlijk belang zouden kunnen dreigen beginnen te vermoeden. Geworden.

De coalitie waarvan behalve Frente Obrero (FOL) de PAR en PNP deel uitmaken manoeuvreert omzichtig, immers het is nog slechts drie weken tot het referendum van 15 mei 2009 waarmee het Curacaose volk beslist of men de afspraken die door Nederland en Curacao zijn gemaakt met betrekking tot de autonomie van het eiland al dan niet goedkeurt.

23.04.2009: Op vrijdag 15 mei 2009 stemt Curacao voor het al dan niet accepteren van de afspraken m.b.t. de Slotverklaring: Si of No? Klik voor groter.Stapt de FOL onverhoopt zo kort voor deze belangrijke dag uit de regering heeft dit mogelijk negatieve gevolgen voor de goedkeuring die uitgesproken wordt middels een 'Si!'.

Sowieso is de uitslag van het referendum niet te voorspellen, de kampen van de ja- en neen-stemmers zijn van vergelijkbare grootte. Wie stemt er wat? Nu zijn wij alweer anderhalf jaar geleden uit Curacao vertrokken maar dit is mijn visie:

  • Ja: PAR, 50% van de PNP
  • Nee: MAN, 50% van de PNP, Pueblo Soberano, LNPA

Een factor is de bemoeienis van Nederland dat alvast dreigt met financiële consequenties als Curacao voor 'No' kiest. Grappig is dat de PVV juist hoopt op een 'No' en de Curacaose bevolking aanmoedigt om maar zo snel mogelijk zelfstandig te worden. De Curacaose partijen MAN en Pueblo Soberano kunnen zich hierdoor eens achter de oren krabben maar daar komt CasaSpiders Circle of Extremes om de hoek kijken: PVV en Man/Pueblo Soberano lijken in veel opzichten op elkaar.

Er zijn ook veel mensen die nu reeds aangeven niet te gaan stemmen. Men wil meer informatie, maar dat is te gemakkelijk want er is informatie. Of men denkt dat de uitslag niet uitmaakt, lood om oud ijzer. Het probleem is dat veel mensen niet met het hoofd maar met het hart stemmen en het hart ligt in dit geval dichter bij 'No'.

Mijn voorspelling voor 15 mei is derhalve: 46% Si en 54% No bij een opkomst van 68%. Wie doet er mee?

Heet van de naald is de keuze voor de JSF-testtoestellen uitgesteld tot 2010. De crisis is afgewend en voorlopig krijgt Curacao even niet te maken met een PVV-regering in Nederland.

April 27, 2008

Hoezo Arrogantie?

Bovenstaande is de titel van een ingezonden brief (mirror) geschreven door Mario Kleinmoedig in de Amigoe van 24 april 2008. Mario Kleinmoedig heeft mij ooit eens de beginselen van het Papiaments bijgebracht op de Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA): kana, bula, bai. Belangrijker is dat Kleinmoedig het tot tweede man heeft geschopt bij de nationalistische politieke partij Pueblo Soberano, achter partijleider Helmin Wiels. Het CasaLog berichtte trouwens al eerder over Mario Kleinmoedig.

Pueblo Soberano is een tamelijk extreme partij op Curacao en heeft behoorlijk veel invloed. De partij is in die zin extreem dat men vindt dat Curacao een onafhankelijke staat buiten het Koninkrijk moet worden. Bij het Referendum over de staatkundige toekomst van Curacao koos 68% voor optie A (autonomie binnen het Koninkrijk) en slechts 5% voor optie B (onafhankelijkheid).

In januari 2006 werkte Maarten Schakel voor Dolfijn FM en interviewde de belangrijkste lijsttrekkers of hun afgevaardigde voorafgaand aan de Statenverkiezingen van vrijdag 27 januari 2006. Ook Helmin Wiels kwam aan de beurt, het is een interessant gesprek geworden. De volgende passage gaat over hoe Wiels, in januari 2006, de verhouding met Nederland over twee jaar ziet. Dat is dus precies nu, de periode waarin gewerkt wordt aan de autonomie van het land Curacao:

27.04.2008: Circle of Extremes, Politics in Curacao by CasaSpider. Klik voor groter.Schakel: "Hoe ziet u over twee jaar de verhouding tussen Curacao en Nederland dan?"
Wiels: "Ongelukkig."
Schakel: "Als het aan u ligt politiek gezien?"
Wiels: "Ja, ongelukkig. Het wordt hard onderhandelen en het zal niet gemakkelijk worden. Want we zijn naief op het eiland, onze politieke leiders zijn te naief om te beseffen dat Nederland het niet gemakkelijk zal maken. Gedurende de volgende twee jaar zullen we het merken."

Daar heeft Helmin Wiels gelijk in gekregen maar daar heeft men nu ook weer geen glazen bol voor nodig. De coalitie op Curacao bestaande uit PAR, PNP en FOL doet hard zijn best om met hun Nederlandse counterparts de ontmanteling van de Nederlandse Antillen en daarmee de autonomie voor Curacao voor elkaar te krijgen.

De streefdatum is 15 december 2008 of beter gezegd dat was de streefdatum. Staatssecretaris Ank Bijleveld heeft namelijk eenzijdig besloten dat deze datum niet haalbaar is. Een wellicht realistisch standpunt maar niet handig om unilateraal zo te brengen.

Het was koren op de molen van de oppositie die zichzelf de Aliansa Patriotiko noemt. Belangrijkste deelnemers van de Aliansa zijn de MAN van Charles Cooper, de LNPA van Nelson Pierre en Pueblo Soberano van Helmin Wiels. Er is hun veel aan gelegen om de samenwerking tussen Nederland en Curacao te ondermijnen, men vindt de weg die de coalitie is ingeslagen duidelijk de verkeerde. De onafhankelijkheid van Curacao wordt verkwanseld voor een luttel bedrag aan euro's, zo luidt hun stelling.

Standpunten kunnen uit elkaar groeien, in ieder geval de mensen die de betreffende standpunten aanhangen. Het grappige is dat hoe verder de standpunten zich van elkaar verwijderen ze uiteindelijk weer dicht bij elkaar komen. Zowel de extreme PVV in Nederland als het extreme Pueblo Soberano op Curacao zien het eiland het liefst zo snel mogelijk onafhankelijk. Ze zijn aartsvijanden die het helemaal met elkaar eens zijn. Als dat niet verwarrend is. Zie de schets Circle of Extremes by CasaSpider.

Nederland en Curacao hebben een slecht huwelijk. Beide partijen willen wel uit elkaar maar hebben moeite om de juiste weg te vinden. Bijkomend probleem is de grote verdeeldheid op het eiland zelf, ik heb vele malen en nog lang ook nagedacht hoe hieruit te komen.

De simpelste oplossingen zijn niet zelden tevens de beste. Mario Kleinmoedig geeft het aan in zijn ingezonden brief: "Wat wij op Curaçao nodig hebben is internationale arbitrage bij de onderhandelingen met Nederland. Ook dan zal er geen 'gelijkheid' zijn, maar misschien op zijn minst 'gelijkwaardigheid'. Tot nu toe bepaalt Nederland eenzijdig de spelregels en slaat ons dan daarmee om de oren."

Als Ank Bijleveld slim is slaat zij deze weg in. Alleen zo kan niemand van de Curacaose bevolking later kan zeggen dat men er door Nederland ingeluisd is. Ank, you've got mail!