Main

July 3, 2007

Dertien namen

Het is geen nieuw nieuws maar houdt de gemoederen op Curacao nog steeds bezig. En terecht. Na het afwijzen van de Slotverklaring stapten de tegenstemmers noodgedwongen uit de coalitie met PAR en PNP en vormden een nieuw Eilandsbestuur onder leiding van de FOL van Anthony Godett.

Men kan veel van deze coalitie zeggen maar niet dat het een luie was. In nog geen zeven maanden regende het benoemingen en werden vele nieuwe overheidsbanen gecreëerd. Tussen 2003 en 2006 groeide het aantal arbeidsplaatsen bij het Eilandsgebied met 26% van 1338 naar 1689. De stijging van de personeelskosten was nog explosiever. Deze kosten bedroegen in 2003 82 miljoen en liepen in 2006 met ruim 42% op naar 117 miljoen. Bron: Algemene Rekenkamer van de Nederlandse Antillen (ARNA).

Het wachten is op de cijfers van 2007.

Maar dat is slechts een inleiding. De nieuwe bestuurders hebben in de korte zittingsperiode gemeend ook iets aan hun eigen salaris en pensioen te moeten doen. De salarissen van raadsleden en gedeputeerden worden met 40 tot 60% verhoogd. De bijbehorende verhoging en uitbreiding van de pensioenen vindt plaats met terugwerkende kracht tot het jaar 2000.

Volgens toekomstig gedeputeerde van Financiën Mike Willem (PAR) is er geen financiële dekking voor de verhogingen. Wellicht kan er wat geld worden onttrokken aan de scholen om aan de hebzucht van de politici te voldoen. In het belang van de geschiedschrijving mogen de dertien namen van degenen die voor het voorstel hebben gestemd nooit meer vergeten worden. Hier komen ze:

 • $$$ Cesar Prince $$$ (MSL)
 • $$$ Frensel Marchena $$$ (MSL)
 • $$$ Charles Cooper $$$ (MAN)
 • $$$ Urvin Macaay $$$ (MAN)
 • $$$ Nelson Pierre $$$ (NPA)
 • $$$ Rignald Lak $$$ (MPK)
 • $$$ Dennis Evertsz $$$ (PNP)
 • $$$ Anthony Godett $$$ (FOL)
 • $$$ Renfred Rojer $$$ (FOL)
 • $$$ Rignald Ocalia $$$ (FOL)
 • $$$ Randolf Douglass $$$ (FOL)
 • $$$ Rignald Sling $$$ (FOL)
 • $$$ Juniël Carolina $$$ (FOL)

De PAR- en PNP-fracties stemden tegen, teminste dat was de bedoeling. PNP-lid Dennis Evertsz stemde voor en komt daarom volgens partijleider Ersilia de Lannooy niet meer terug in de Eilandsraad. Met een dergelijk pensioen is daar ook geen onmiddellijke noodzaak voor. Errol Cova (PLKP) verliet de vergadering zonder zijn stem uit te brengen toen bleek dat men niet op een debat zat te wachten.

Triest was ook de poging tot rechtvaardiging van Urvin Macaay (MAN) die destijds in Den Haag wel feestvierde maar op Curacao alsnog tegen de Slotverklaring stemde. Hij beschuldigde tegenstanders van de salarisverhoging ervan dat zij Curacao terug willen voeren in de greep van de kolonisator, lees Nederland.

De kritsche column Bosina Bla Bla in de Extra reageert als volgt: "Wel, Macaay te uwer informatie zijn er veel mensen in ons volk die terugverlangen naar kolonisatie en alles wat daar bijhoort op het moment dat zij horen hoe u uitlegt waarom jullie meer geld moeten verdienen zodat er geen geld overblijft voor de basisbehoeften in dit land."

Nelson Pierre (NPA) had ook een goede. Hij is het eens met de verhoging want hij moet vijf kinderen grootbrengen. Deze voorheen bevlogen politicus doet ons de universele waarheid van The Animal Farm (George Orwell) weer eens ten volle beseffen.

Gezaghebber Lisa Richards-Dindial heeft het voorstel niet bekrachtigd ondanks dat zij in eerste aanleg geen juridische bezwaren ziet. De zaak is doorverwezen naar Gouverneur Frits Goedgedrag. Hiermee is een crisis binnen de coalitie tussen enerzijds PAR/PNP en anderzijds FOL voorlopig bezworen.

May 21, 2007

Incident met Mario Kleinmoedig

Sinds de King Kong-achtige actie van Bokito lijkt het of Nederland over meer doctorandussen in de Apenkunde beschikt dan over bondscoaches en dat is wel eens anders geweest. Vanaf nu is het uitkijken geblazen met direct oogcontact en het optrekken van de bovenlip.

"Habemos Gobiernum!" Zo luidden de woorden van formateur Pedro Atacho tijdens de ondertekeningsceremonie voor het bestuursakkoord van de nieuwe PAR-PNP-FOL coalitie. Tot nu toe gaan de leiders Anthony Godett (FOL), Emily de Jongh-Elhage (PAR) en Ersilia de Lannooy erg knus en gezellig met elkaar om.

21.05.2007: PAR, PNP en FOL ondertekenen regeerakkoord voor het Eiland Curacao. Foto Amigoe. Klik voor groter.In de eindversie van het akkoord ontbreekt het woord Slotverklaring. Dit is op Curacao een heel gevoelig woord geworden, ik ken mensen die de Slotverklaring "Dat Ding" noemen en daar een wegwerpgebaar bij maken. Het is duidelijk dat PAR en PNP een partner in het kamp van de tegenstanders zochten die openingen ziet om alsnog de Slotverklaring te ondertekenen.

Die partner is de FOL geworden maar de Slotverklaring mag niet zodanig genoemd worden en heet vooralsnog, haal gerust even adem: "Het resultaat van het Bestuurlijk Overleg over de toekomstige staatkundige positie van Curaçao en St. Maarten van 2 november 2006". En dat is ook een mooie naam.

De FOL heeft haar steun aan de huidige Eilandsraadcoalitie ingetrokken en wil direct van start met de nieuwe partners PAR en PNP. "Dat is goed", aldus Charles Cooper (MAN), "maar dan moeten de gedeputeerden van de FOL eerst hun ontslag maar indienen. Daarna volgen wij wel."

Nadat de handtekeningen gezet waren ontstond een klein incident toen Mario Kleinmoedig (Pueblo Soberano) foto's wilde nemen van Anthony Godett. Twee forse mannen, waarschijnlijk body-guards van de FOL, probeerden de camera af te pakken en grepen Kleinmoedig bij zijn overhemd. Ook is er schijnbaar een tik uitgedeeld. Juridisch lijkt het niet in de haak om als burger de camera van een andere burger af proberen te pakken. Eens kijken of Mario Kleinmoedig aangifte doet.

Ergens in oktober 1995, ongeveer een maand na mijn emigratie naar Curacao, volgde ik mijn eerste cursus Papiaments. Het was een moderne cursus aan de UNA, de Universiteit van de Nederlandse Antillen, en de docent heette Mario Kleinmoedig. Een aardige man ook al kon hij de groep niet echt Papiaments leren, maar dat lag niet alleen aan hem.

21.05.2007: Mario Kleinmoedig van Pueblo Soberano wordt door FOL-mensen belaagd als hij foto's neemt van Anthony Godett. Klik voor groter.De lessen waren op zaterdagmorgen om acht uur hetgeen mij nog goed voor de geest staat omdat ik in die tijd de voorafgaande nacht zelden voor drie uur op bed lag.

Op een dergelijke zaterdag had ik me met enige moeite uit mijn bed gehesen en stond op het punt naar de UNA te vertrekken toen de telefoon ging. Het was Mario en hij belde om de les af te zeggen. Daarna hebben we geen enkele les meer gehad, hij was naar New York vertrokken om persoonlijke problemen aan te pakken. Maanden later verontschuldigde Mario Kleinmoedig zich hiervoor en bood een gratis vervolgcursus aan.

De partij Pueblo Soberano staat voor autonomie buiten het Koninkrijk. Leider Helmin Wiels is van mening dat alleen door afstand van elkaar te nemen Curacao zich daadwerkelijk los kan maken van Nederland. Dat is geen onzinnig standpunt maar wel erg theoretisch. Men gaat er vanuit dat Nederland Curacao buiten het Koninkrijk meer als gelijkwaardig ziet. De praktijk zal zijn dat Nederland zich nog minder aan het eiland gelegen laat.

Het theoretische aspect spreekt Mario Kleinmoedig waarschijnlijk erg aan. Pueblo Soberano ondersteunt een Ontwerp Grondwet voor het Autonome Land Curacao binnen het Koninkrijk der Nederlanden (Papiaments). Dat binnen het Koninkrijk is dan weer enigszins merkwaardig.

De nummers één (Helmin Wiels) en twee (Mario Kleinmoedig) van Pueblo Soberano zijn beiden aanhangers van het conflictmodel. Dat levert interessante gezichtspunten op zoals laatst toen een zogenaamd homo-cruiseschip de haven van Willemstad wilde aandoen. Helmin Wiels was hier fel op tegen, anderzijds komt Mario Kleinmoedig openlijk uit voor zijn homoseksuele geaardheid.

We houden alle bovenlippen nauwgezet in de gaten.

May 10, 2007

Het is droog op Curacao maar toch regent het

Zijn wij hier soms bij de zaaduientelers quizvraag van de week? Het woord regent kan men op twee manieren uitspreken, in dit geval is de klemtoon op de tweede lettergreep het meest toepasselijk.

Het eiland Curacao wordt geregeerd door het Bestuurscollege (BC) dat bestaat uit gedeputeerden. De functie van de Nederlandse Tweede Kamer is in handen van de Eilandsraad. Op 20 april 2007 heeft Curacao een nieuwe Eilandsraad gekozen en zoals het er nu uitziet krijgen wij een nieuwe regeringscoalitie bestaande uit PAR, PNP en FOL.

De huidige coalitie zit er nog maar een paar maanden. Na het afwijzen van de Slotverklaring door coalitiepartner MAN in december 2006 viel de toenmalige regering. De anti-Slotverklaringpartijen hebben toen een nieuwe regering gevormd met de FOL van Anthony Godett als grootste partij.

Het is de bedoeling dat per 1 juli de nieuwe regering aantreedt. Dit houdt automatisch in dat een aantal actuele bestuurders zijn baan verliest. Daarom is er aan het einde van een regeerperiode altijd verhoogde activiteit waar te nemen vergelijkbaar met het oplopen van de spanning naarmate er meer stoelen worden weggenomen bij een stoelendans.

De zon schijnt wel maar het regent benoemingen.

 • Cesar Prince (MSL) is benoemd tot directeur van de Fundashon Wega di Number Korsou. Zeg maar de Lotto. Prince heeft zich samen met Frensel Marchena waarover later meer afgesplitst van de PLKP van Errol Cova. Beiden behielden hun zetel en richtten een nieuwe partij op, de Movementu Sosial Laboral (MSL). Frensel Marchena regelde het baantje voor Cesar Prince. Capaciteiten? Van een gokje houden we allemaal.
 • Ivar Asjes (FOL) wordt benoemd tot directeur van Selikor. Zeg maar de Huisvuilophaaldienst. Selikor is een van de weinige winstgevende (semi-)overheidsbedrijven op Curacao. De werknemers willen de van Selikor zelf afkomstige Wesley Kook als directeur, immers deze kent de business. Aanvankelijk werd Asjes als interim-directeur gepresenteerd, naast de Algemeen Directeur. Twee directeuren lijkt echter teveel van het goede en kost handenvol geld. Het Bestuurscollege wil de benoeming van Ivar Asjes doordrukken. Capaciteiten? De Papiamentstalige Extra zet Ivar Asjes gezien zijn hang naar dure maatpakken telkens neer als een Nette Jongen die niet gemaakt is om een vuilnisbelt te inspecteren.
 • Frensel Marchena (MSL) wordt benoemd tot mede-directeur van CPA. Zeg maar het Havenbedrijf. Vakbondsman Marchena heeft partijgenoot Cesar Prince aan een baan geholpen, maar dreigt zelf werkloos te zijn per 1 juli. CPA heeft al twee directeuren namelijk de heren Richard Lopez Ramirez en Augustin Diaz. Met een heuse blackmail-actie wordt Frensel Marchena hier als counterpart-directeur aan toegevoegd. Richard Lopez Ramirez werd bij Marchena ontboden en voor de keus gesteld, ofwel accepteert hij Marchena als directielid ofwel gaat hij direct gedwongen met pensioen. De Extra schrijft dat Lopez Ramirez de meeting ontstemd heeft verlaten en onmiddellijk op een dienstreis naar het buitenland is vertrokken. Capaciteiten? Frensel Marchena is van oudsher een eenvoudige technicus die via de vakbond omhoog is geklommen. Er is gerede twijfel of hij een directeurspositie bij het Havenbedrijf invulling kan geven.
 • Maurice Adriaens (FOL) wordt benoemd tot directeur van het LVV. Zeg maar het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. De huidige directeur van het LVV Chris Winkel gaat (vrijwillig) met pensioen. Over deze post kan het Bestuurscollege niet alleen beslissen, het is ook een zaak van de Landsregering der Nederlandse Antillen. Capaciteiten? Ook hier betreft het een politieke benoeming buiten de gangbare procedures om, maar Maurice Adriaens is afgestudeerd aan de Landbouwhogeschool te Wageningen en is op Curacao actief met het verbouwen van groente op basis van innovatieve methoden. Van de vier benoemde dan wel te benoemen politici is de zijne het meest op zijn plaats.

Het is niet ondenkbaar dat het gedurende de komende zes weken nog meer regent. Met het fanatisme van een Erwin Kroll blijft het CasaLog verslag doen van dit alternatieve weerbericht met een type regen dat overigens ook in Nederland voorkomt. Zie de column Liever Oudkerk van Harry van Bommel.

May 6, 2007

Geel huis groene kozijnen en oranje dak

Wat een moeilijke formatie leek te worden is uiteindelijk in slechts twee weken tijd door architect Pedro Atacho (PAR) voor elkaar gebokst. Op vrijdag 4 mei tekenden vertegenwoordigers van PAR (7 zetels), PNP (2 zetels) en FOL (2 zetels) een intentieverklaring die moet leiden tot een regeerakkoord en een nieuwe coalitie op Eilandsnivo. In de Eilandsraad zijn bovengenoemde drie partijen goed voor 11 van de 21 zetels.

Pascal reageerde na mijn post over de laatste verkiezingen als volgt: "Het is niet alleen desinteresse, maar ook die brij aan namen en het niet weten wat er bij hoort. Het is handig om die namen eerst in een soort politiek spectrum te zien bijvoorbeeld.

Hij heeft 100% gelijk en daarenboven is het droge kost die ver van de niet-Curacaoenaar afstaat. Een kleine toelichting is op zijn plaats. PAR en PNP hebben een band, zeker na het ondertekenen van de Slotverklaring in Den Haag. Deze twee partijen zijn namelijk de enige die de Slotverklaring acccepteren ook al willen beiden bepaalde punten anders uitgewerkt zien.

Pedro Atacho (PAR) lijkt in twee weken een nieuwe coalitie bestaande uit PAR, PNP en FOL op de rails te hebben gezet.Frente Obrero (FOL) onder leiding van Anthony Godett is vanaf het begin tegen de Slotverklaring. De partij heeft mijn respect in die zin dat men als enige juist om die reden niet met een delegatie naar Den Haag is afgereisd. Leden van andere partijen hebben daar vrolijk meegenipt aan de champagne om nadien in de Eilandsraad plotseling tegen te stemmen.

Hoe kan de meest principiële anti-Slotverklaringpartij nu in een coalitie stappen met PAR en PNP? De opening die formateur Pedro Atacho heeft gevonden is dat alle drie partijen het advies van Julien Larmonie, voormalig adviseur van het Bestuurscollege, ondersteunen voor wat betreft de staatkundige structuur. Mooie woorden, maar wat betekent dit concreet met betrekking tot ratificeren van de Slotverklaring?

Een coalitie met PAR en PNP biedt Frente Obrero voordelen. De partij heeft flink verloren bij de Eilandsraadverkiezingen, zij ging van acht zetels terug naar twee. Met PAR en PNP mag men niet alleen rekenen op twee gedeputeerden (ministers op Eilandsnivo) maar wordt de FOL ook opgenomen in de Landsregering. Dit houdt in dat men één of twee ministersposten mag invullen.

Het alternatief voor Frente Obrero is een coalitie met een aantal partijen waaronder de MAN. De ministersposten kan men in dat geval sowieso op zijn buik schrijven en met betrekking tot het aantal gedeputeerden is het afwachten geblazen.

Zoals gezegd: droge kost. Daarom is het leuk om de column Bosina Bla Bla te lezen in de Papiamentstalige krant Extra. De schrijver van deze column heeft er kijk op, immers wij zijn het vaak eens. Voor de formatie gebruikt hij het bouwen van een huis als beeldspraak. Iedere politieke partij op Curacao heeft zijn eigen kleur. Zo is de PAR geel en de PNP groen. Het was al snel duidelijk dat Pedro Atacho uit was op een geel huis met groene kozijnen.

04.05.2007: Glenn Sulvaran (PAR), Faroe Metry (PNP) en Renfred Rojer (FOL) tekenen intentieverklaring voor nieuwe coalitie. Foto Extra.Maar hoe moest het dak er uitzien en de tuin? Aanvankelijk werd gesproken over rode accenten (DP, 1 zetel) en violet (Forsa Korsou, 1 zetel). Totdat de coalitie bestaande uit drie partijen in zicht kwam, toen was duidelijk dat er een oranje dak op het huis moest komen. Oranje is de kleur van Frente Obrero Liberashon 30 di Mei (FOL). Een geel huis met groene kozijnen en een oranje dak. Deze kleuren vloeken niet met elkaar en bieden prima bescherming tegen de blauwe lucht, aldus Bosina Bla Bla. Blauw is de kleur van de MAN (5 zetels).

Er is nog een belangrijk aspect. Op 15 december 2008 wordt Curacao een autonoom land. De nu te vormen regering wordt daarom straks de allereerste regering van het Land Curacao en de aanvoerder de allereerste president. Vooralsnog ziet het ernaar uit dat Emily de Jongh-Elhage van de PAR als zodanig in de geschiedenisboeken terechtkomt.

Charles Cooper, leider van de MAN die met vijf zetels de tweede partij is geworden, heeft er zacht gezegd ook wel oren naar om de eerste president van het Land Curacao te worden. Parallel aan het formatietraject van Pedro Atacho heeft hij diverse gesprekken gehad met de overige fractieleiders. Kennelijk kon hij de FOL niet bieden wat PAR en PNP wel kunnen.

Ik zeg altijd zeg nooit nooit en als het gaat over de Curacaose politiek wint deze uitspraak nog aan kracht. Individuen lees hier leden van de Eilandsraad kunnen zomaar besluiten over te stappen of zich af te splitsen. En 15 december 2008 is nog ver weg. In eerste instantie hangt veel af van overeenstemming binnen de coalitie om het Slotverklaringstraject tot een goed einde te brengen. Vervolgens ligt de bal bij Nederland. Als men daar de aangegane verplichtingen zonder teveel tegenstribbelen nakomt is er een kans dat tegenstanders op Curacao de wind uit de zeilen wordt genomen.

Plotseling moet ik denken aan het verhaal van de wolf en de drie biggetjes. De toekomst zal uitwijzen of het gele huis met de groene kozijnen en het oranje dak gebouwd is van stro, van hout of van steen.

April 21, 2007

Eilandsraadverkiezingen 2007 Curacao, de voorlopige uitslag

Vrijdag was de dag van de verkiezingen op Curacao, de verkiezingen waaraan Lucy en ik helaas niet mee konden doen. Machtigingen kennen ze niet op het eiland of dat is bewust zo gedaan om misbruik of zelfs kopen van stemmen tegen te gaan.

In de loop van de middag gingen wij allemaal naar het huis van zus Pascale in Borkel en Schaft die daar een heerlijke maaltijd met garnalen en (wederom) tilapia voor ons bereidde. Haar man Luc, hier in het pak van de chef-kok, kon er jammer genoeg niet bij zijn. Hij moest elders op hoog nivo koken. Pascale verdient echter ook zo'n officieel pak. Diana (11 maanden) liep wat af achter de mini-bolderkar.

Toen we thuiskwamen was er nog niets bekend op Curacao voor wat betreft de uitslag. Daarom bekeken we de film Spiderman maar. Ondanks de overeenkomsten, bijvoorbeeld qua naam en lenigheid, is het niet echt mijn genre.

Zaterdagmorgen stond de uitslag op Registro Sivil al is het slechts een voorlopige. Omdat van tevoren was bepaald dat de printjes van de stemcomputer leidend waren en niet de electronische uitslag duurde het erg lang voordat de resultaten bekend gemaakt werden. Ten opzichte van de oude formulieren met het rode potlood zijn de witte kleine velletjes met daarop de naam van de partij veel moeilijker te tellen.

Maar we hebben een uitslag. Over wie de winnaar is valt te twisten. In absolute termen is de PAR de grootste partij, zij gaat van 5 naar 7 zetels. Voor mij is echter de MAN winnaar van deze verkiezingen. De partij groeit van 2 naar 5 zetels en wat belangrijker is, hierdoor wordt een meerderheid van de pro-slotverklaring partijen PAR en PNP (2 zetels) geblokkeerd.


20.04.2007: Voorlopige uitslag Eilandsraadverkiezingen Curacao 2007. Klik voor groter.

(Klik voor groter)


De MAN is flink veranderd de afgelopen jaren onder het bewind van Charles Cooper. Velen vinden het geen onverdeeld positieve verandering. Kwalitatief hoogstaande mensen als oprichters van de blauwe partij Don Martina en Angel Salsbach bekritiseren het huidige beleid. Ex-minister Sandra Smith stapte voor de verkiezingen over naar Forsa Korsou. Zij deed dit omdat ze op een te lage positie was geplaatst, een positie waarmee ze met het nu behaalde aantal zetels wel degelijk in de Eilandsraad was terechtgekomen. In ruil voor Sandra Smith haalde de MAN Gerrit Schotte binnen.

Verliezers zijn Frente Obrero (FOL) dat van 8 naar 2 zetels terugviel en de voor de verkiezingen al uiteengevallen PLKP/MSL die nu over geen enkele zetel meer beschikken. De politieke rol van Errol Cova lijkt daarmee definitief ten einde al blijft het de vraag of hij dat zelf ook zo ziet.

Nelson Pierre (LNPA) wint een zetel en stijgt naar 2. Er zijn twee nieuwkomers te vermelden, de DP met haar nieuwe leider Norbert George komt met 1 zetel in de Eilandsraad en datzelfde geldt voor de omstreden Helmin Wiels met zijn Pueblo Soberano. Omstreden vanwege laatdunkende uitlatingen over homoseksuelen, Jehova's Getuigen en vele anderen. Pueblo Soberano is de enige partij die Curacao buiten het Koninkrijk der Nederlanden wil plaatsen.

Het belooft een interessante formatie te worden waarbij het zeer moeilijk is een meerderheid bestaande uit 11 zetels te behalen. Zeker voor de iets langere termijn.

April 3, 2007

Caryl Monte en de Slotverklaring

Maandagavond was het een drukte van belang in het Curacaose World Trade Center (WTC). Een commissie onder leiding van Caryl Monte (MAN), voormalig gevolmachtigd minister bij de Europese Unie, presenteerde haar rapport als alternatief voor de Slotverklaring. Aan het rapport is gedurende zeven weken hard gewerkt door de commissie. De overige commissieleden zijn Terry Hernandez (LNPA), Errol Goeloe, Luis Pinedo (FOL) en Karina Lombardi (MSL).

Caryl Monte is een tegenstander van de Slotverklaring. In ruil voor het kwijtschelden van de schuld verkwanselt Curacao zijn kans op werkelijke emancipatie en groei naar zelfstandigheid. Daarom vindt Monte dat Curacao zelf orde op zaken moet stellen en zijn schuldprobleem structureel dient op te lossen. Als dit lukt is men een gelijkwaardige partner van Nederland binnen het Koninkrijk.

De presentatie was live op televisie te volgen, zelf heb ik het bij fragmenten gehouden. Caryl Monte is een professional en geen onverdienstelijk spreker, maar om een of andere reden haakte ik na een minuut of tien telkens weer af. Vermoedelijk vanwege het hoge blabla-gehalte. Het klinkt allemaal logisch wat Monte stelt, toch voel ik aan mijn water dat wat hij wil niet kan. Het is te theoretisch.

Een paar punten uit Montes relaas. Via een juridische constructie stelt hij dat de schuld van Curacao niet 4.4 miljard gulden bedraagt maar slechts 2.6 miljard. Na de boedelscheiding bij het ontmantelen van de Nederlandse Antillen blijft er een restschuld over die Nederland op zich moet nemen. "Want de rechtszekerheid van de crediteur valt onder de Koninkrijksregering."

Volkomen helder. Jammer wat dat betreft dan toch dat Gerrit Zalm er niet meer is.

Speerpunt bij het genereren van gelden om de schuld af te betalen is de privatisering van Overheids NV's, met name van de Isla raffinaderij. Een andere mogelijke bron van inkomsten is het winnen van olie en gas in de Caribische Zee.

Wel, wel. Ja, ja.

02.04.2007: Caryl Monte presenteert zijn rapport aan Renfred Rojer, gedeputeerde van Financien.Ook volgens de commissie Monte is er controle nodig op de overheidsuitgaven, maar men vindt het niet nodig Nederland deze rol te geven. Een nieuwe Overheids NV wordt in het leven geroepen met de naam Kaldena. Haar enige taak is het oplossen van de schuldenproblematiek. Om te voorkomen dat nieuwe schulden kunnen ontstaan hebben de Algemene Rekenkamer en de Begrotingskamer de bevoegdheid in te grijpen door naar de rechter te gaan.

Dit lijkt een te langzaam en bovenal geen adequaat middel om de kwaal te genezen, gezien de laatste ontwikkelingen waarbij politici vlak voor de verkiezingen onder andere de Onderstand (bijstand) verhoogden alsmede dure stemcomputers aanschaften. Alles op de Post Onvoorzien.

Regelmatig kreeg Caryl Monte een ovatie na een gedane bewering. Aan het eind was er gelegenheid voor het publiek om vragen te stellen. Het viel op dat veel vragenstellers geen vraag hadden maar slechts benadrukten wat een geweldige job de commissie heeft gedaan en dat Curacao het dus wel degelijk zelf kan.

De Papiamentstalige krant Extra is wel kritisch. Men refereert naar de resultaten van privatisering tot dusverre als bij Aqualectra, Hato Airport en Girobank. Hierbij is nauwelijks of geen geld vrijgekomen voor de overheid. De raffinaderij geeft men het voordeel van de twijfel. Het grote verschil tussen het voorstel van de commissie Caryl Monte en de Slotverklaring is dat bij laatstgenoemde direct financieel resultaat zichtbaar is. Door het kwijtschelden van de schuld hoeft Curacao geen miljoen gulden rente per dag (!) meer af te lossen. Wanneer de olie-inkomsten binnenkomen blijft daarentegen gissen.

Extra toont realiteitszin door erop te wijzen dat wij Curacaoenaars niet direct bekend staan om onze uitnemende capaciteiten voor wat betreft het uitvoeren van plannen. Als voorbeelden uit het verleden noemt de krant de commissies Van Lennep en Tromp.

Is de Slotverklaring dan zaligmakend? Het antwoordt is neen. Dit accoord gaat teveel uit van de Nederlandse perceptie. Nederland saneert de schuld en eist in ruil daarvoor het recht op controle. En terecht. Men gaat echter volledig voorbij aan waarom de eilanden allemaal uit het kunstmatig gecreërde land de Nederlandse Antillen willen stappen.

De eilanden en dan vooral Curacao en Sint Maarten willen het liefst absoluut niets met elkaar te maken hebben. Met de Slotverklaring verandert er echter heel weinig, de eilanden delen dezelfde Centrale Bank en houden hun gezamenlijke munteenheid. Ze vallen onder dezelfde Procureur-Generaal. Curacao is verplicht politietaken op Bonaire uit te voeren. Hier zegt men: "Bonaire is een Nederlandse gemeente! Laat Nederland dan voor hun politie zorgen, wij gaan toch ook niet in Maastricht patrouilleren?"

Het woord dat in alle stukken ontbreekt is fasering. Het is helder en ook duidelijk dat niet alles tegelijk kan. Aparte Centrale Banken en een eigen munteenheid hoeven niet per direct gerealiseerd te worden. Maar er moet wel een plan zijn waar het naar toe gaat. Of er ontwikkeling is in het ontmantelen van de Nederlandse Antillen zodat de eilanden in 2010 minder nauw met elkaar verbonden zijn.

Datzelfde geldt voor de K3 (Bonaire, Saba en Sint Eustatius). Wat zijn de concrete plannen met betrekking tot invoering van de euro, gelijkschakelen van minimumloon en uitkeringen etcetera? Daar hoort men Nederland niet over, wel over het nu afdwingen van homohuwelijken op eilanden die zover nog niet zijn.

Mijn advies aan degenen die straks wederom gaan onderhandelen over de Slotverklaring is derhalve het woord fasering te introduceren. Zodat Curacao en de andere eilanden een idee hebben wat autonomie per 15 december 2008 inhoudt en hoe deze zich ontwikkelt in de jaren daarna.

Alle posts met als onderwerp de Slotverklaring zijn te vinden in het dossier Slotakkoord 02.11.2006.

March 26, 2007

Eilandsraadverkiezingen 20.04.2007: Deelnemende partijen

De Eilandsraadverkiezingen naderen voor de eilanden van de Nederlandse Antillen. Het CasaLog concentreert zich op Curacao, het eiland dat door het afwijzen van de Slotverklaring nog steeds zweeft. Sommige partijen vinden het niet correct dat de Slotverklaring het belangrijkste thema van de op vrijdag 20 april 2007 te houden verkiezingen is.

Dat kan men wel vinden maar het is domweg een feit. Josephine Bakhuis-Trinidad van Un Pueblo Nobo (UPN) verwoordt het ongeveer als volgt: "De voorstanders van de Slotverklaring zien ook negatieve elementen, de tegenstanders beamen dat er goede punten in zitten. Wat ontbreekt is vertrouwen tussen Nederland en Curacao."

Een opsomming van feiten is een mooie start, vandaar onderstaand overzicht. Opvallend ten opzichte van eerdere verkiezingen is dat veel partijen zich via een website presenteren waarop in een aantal gevallen het standpunt ten aanzien van de Slotverklaring te vinden is. Helaas meestal alleen in het Papiaments.

Het overzicht is nog niet compleet en wordt in de aanloop naar de verkiezingen aangevuld. Opmerkingen en verbeteringen zijn van welkom.

Ovezicht deelnemende politieke partijen aan Eilandsraadverkiezingen Curacao vrijdag 20 april 2007

Logo
Info
Picture / Slotverklaring
01.
PLKP
Errol Cova
Roze

Tegen. (Pdf-document, Papiaments)

Aruba heeft niets te maken met de K3 en Sint Maarten, Curacao na aanvaarden Slotverklaring wel. Dit is niet correct. Tevens vindt men dat de Slotverklaring niet het onderwerp van deze verkiezingen moet zijn.

Actie: Heronderhandelen.

02.
Frente Obrero
Anthony Godett
Oranje

(Website under construction)

Tegen.

03.
DP
Norbert George
Rood

(Website under construction)

???

04.
MSL
Cesar Prince
Wit

Tegen.

05.
UPN
Josephine Bakhuis-Trinidad
Magenta

Tegen. (Papiaments)

Zowel voor- als tegenstanders zien goede en slechte punten. Het is een misdaad tegen onze gemeenschap om de Slotverklaring als issue in de verkiezingsstrijd te gebruiken.

Actie: met alle partijen om de tafel gaan zitten en vervolgens eensgezind nogmaals met Nederland onderhandelen.

06.
PAR
Emily de Jongh-Elhage
Geel

Voor.

07.
Pueblo Soberano
Helmin Wiels
Creme

Tegen.

Voorstander van autonomie buiten het Koninkrijk.

08.
LNPA
Nelson Pierre
Goud

Tegen.

09.
PNP
Ersilia de Lannooy
Groen

(Website 30 maart live)

Voor.

10.
Forsa Korsou
Nelson Navarro
Violet

Tegen. (Word-document, Nederlands)

Slotverklaring zorgt niet voor autonomie maar voor herstructurering van de Antillen. De verhouding NL-Curacao wordt geregeld via een Consensus Rijkswet in plaats van via een overeenkomst zoals bij Aruba. Landsaangelegenheden van Curacao worden hierdoor Koninkrijksaangelegenheden.

Actie: Heronderhandelen, dat kan even duren maar Nederland heeft zelf het poldermodel uitgevonden.

11.
MAN
Charles Cooper
Blauw

Tegen. (Papiaments)

Bij het referendum van 08.04.2005 is gekozen voor autonomie volgens het Aruba-model. De slotverklaring laat Curacao vastzitten aan de andere eilanden m.b.t. Centrale Bank, politie, Procureur Generaal etc.

Actie: heronderhandelen tot minimaal Aruba-model.

Alle posts over de aanstaande Eilandsraadverkiezingen zijn gebundeld in de category Eilandsraadverkiezingen 20.04.2007.

March 25, 2007

De stembiljetten zijn binnen

Lag er vrijdag een cheque in de brievenbus zaterdag waren het twee stembiljetten. Natuurlijk zijn stembiljetten erg belangrijk, maar cheques ontvangen is nog leuker. Echter, het kan niet alle dagen feest zijn.

Het telwoord in de eerste zin is van belang, het waren inderdaad twee stembiljetten. Eentje is voor Lucy en het is haar eerste stembiljet op Curacao. In Santo Domingo heeft zij nooit gestemd, iedere keer kwam er iets tussen. Het is daar ook vaak een kwestie van uren in de rij staan. Zoals het er nu naar uitziet gaat Lucy op 20 april 2007 stemmen voor de nieuwe Eilandsraad.

Stembiljetten Eilandsraadverkiezingen 20.04.2007 voor Lucy en CasaSpider zijn binnen. Klik voor groter.Op Bonaire zijn drie Nederlandse paspoorten van genaturaliseerde Dominicanen ingenomen en ook op Curacao is men bezig met een onderzoek. Anthony Godett van Frente Obrero (FOL) deed het voorkomen dat hier massaal paspoorten werden ingenomen om de betrokken Dominicanen niet te laten stemmen.

Gezaghebber Lisa Richards-Dindial spreekt deze stelling krachtig tegen, slechts zeven paspoorten zijn voor onderzoek tijdelijk ingetrokken. Betrokkenen mogen echter wel degelijk stemmen.

Naar aanleiding van deze kwestie op Bonaire heb ik de Nederlandse Ambassade in Santo Domingo gemaild met de vraag wat hier aan de hand is. Men beantwoordde mijn mail heel netjes, alleen is het antwoord diplomatiek en derhalve nietszeggend. Vanwege de privacy mag men geen mededelingen doen en ik had echt niet om namen en adressen van de gedupeerde Bonairianen gevraagd.

Lucy is kennelijk door de screening gekomen en mag dus stemmen. Als het meezit verschijnen hier voor de afwisseling eens foto's van iemand anders dan een stemmende CasaSpider zoals op deze collage is te zien. Als het meezit, want het is verboden om mobiele telefoons met camera mee te nemen naar de stemcomputer. Het schijnt dat er partijen zijn die mensen op bepaalde wijze belonen als zij hun stem op de betreffende partij uitbrengen. Als bewijs wil men een foto zien en stelt daarvoor tijdelijk een cellular (mobieltje) met camera ter beschikking.

Onze Sony V3 staat vooralsnog niet op de lijst van verboden apparatuur.

March 22, 2007

Een merkwaardige strategie

Vanaf woensdagmorgen is een flink aantal medewerkers van de nationale telefoonmaatschappij UTS in staking. Niet zozeer tegen de directie maar tegen de overheid. In maart 2006 heeft de Landsregering van de Nederlandse Antillen het moratorium op de aanbieding van lokale, vaste telefonie ingetrokken. Minister Omayra Leeflang (PAR) van Verkeer, Vervoer en Telecommunicatie heeft nu besloten dat per juli 2007 aanvragen voor een concessie voor vaste telefonie in aanvraag worden genomen.

Dat klinkt als ingewikkelde materie en dat is het ook. We proberen het iets eenvoudiger. Op Curacao ligt een telefoonnet en dat wordt beheerd door UTS. Sinds een aantal jaren zijn er behalve UTS andere telecombedrijven op Curacao actief zoals bijvoorbeeld Digicel. Deze bedrijven werken echter alleen met mobiele telefonie. Immers, het vaste netwerk is van UTS.

Wil men op Curacao een normale, vaste telefoon hebben met of zonder ADSL dan zit men aan UTS vast. Dit zorgt voor een monopoliepositie waar veel clienten zich regelmatig over beklagen. Nu wil Omayra Leeflang het vaste telefoonnet opengooien voor andere aanbieders die dus gebruik gaan maken van de UTS-infrastructuur.

22.03.2007: UTS staakt tegen maatregel Omayra Leeflang. Op de foto Emily de Jongh-Elhage, Emilio Brunken en Omayra Leeflang. Klik voor groter.De laatste jaren lijdt UTS verlies, het bedrijf heeft moeite om de concurrentie het hoofd te bieden. Dat is niet verwonderlijk, immers het betreft een relatief groot bedrijf met veel medewerkers die in de vorige eeuw hard nodig waren en nu wellicht iets minder. UTS zelf bestaat niet zo lang maar is het resultaat van de fusie tussen Setel en Antelecom.

Waarom neemt Omayra Leeflang een beslissing die een bedreiging is voor het voortbestaan van UTS? Zelf stelt zij dat mensen die in het bezit zijn van een computer en een internet-aansluiting nu al goedkoper kunnen bellen via Voice Over IP (VOIP), bijvoorbeeld met Skype. Juist voor de armeren biedt het opheffen van het monopolie voordelen in de vorm van lagere tarieven.

Directie (Paul de Geus) en werknemers van UTS alsmede de vakbond Sitkom in de persoon van Emilio Brunken zijn het met elkaar eens. Zij vrezen verlies van arbeidsplaatsen. Om te voldoen aan de wens van minister Leeflang moet geïnvesteerd worden in het netwerk dat op dit moment puur voor UTS is ingericht. Er dienen faciliteiten te worden geleverd met betrekking tot afscherming, security en billing. UTS vindt het onrechtvaardig dat men geld moet investeren in een zaak waarmee de concurrentie even later kan toeslaan. Waarom Roomser zijn dan de paus is een veelgehoord geluid. En waarom alleen op Curacao en bijvoorbeeld niet op Bonaire?

Woensdag kwamen de partijen er niet uit. Sitkom en andere vakbonden wilden direct met premier Emily de Jongh-Elhage praten. Het aantal vakbonden op Curacao is immens en een aparte post waard als ze tenminste ooit in kaart kunnen worden gebracht. Donderdagmiddag was men eruit. Het compromis luidt dat telecombedrijven wel een concessie kunnen krijgen voor lokale, vaste telefonie maar dat deze voor hun eigen infrastructuur moeten zorgen. Het lijkt erop dat UTS het pleit daarmee voorlopig heeft gewonnen, immers wie gaat er hier zelf een netwerk aanleggen?

Nogmaals de eerder gestelde vraag, waarom heeft Omayra Leeflang juist nu haar beslissing in de openbaarheid gebracht? Binnen een maand vinden de belangrijke Eilandsraadverkiezingen plaats. Deze zijn zo belangrijk omdat het Land de Nederlandse Antillen binnen afzienbare tijd ophoudt te bestaan. Het Bestuurscollege (BC) krijgt dan alle macht op Curacao.

Vlak voor verkiezingen is het goed gebruik dat politieke partijen snel nog even proberen te scoren. Dat deed Jacintha Constancia (FOL) door de onderstand fors te verhogen. En deze week verscheen Mister Asfalt, Charles Cooper (MAN), uitgebreid op het journaal met de aankondiging dat een start wordt gemaakt met de renovatie van de De Ruyterkade en Theaterstraat in Punda.

In dat licht bezien heeft Omayra Leeflang namens de PAR ook gescored maar dan wel in eigen doel. Eerder verbaasde ik me al over haar rol in het conflict tussen DAE en Insel Air. Ook in deze kwestie maakte zij het lokale Insel Air op diverse manieren het leven moeilijk. En nu dus UTS, wederom een lokaal bedrijf van Curacao. Of haar partij, de gele PAR, daar op 20 april 2007 blij mee is?

March 16, 2007

Nogmaals stemcomputers, vertrouwen wij ekaar nog wel?

De coalitiepartners FOL, MAN en LNPA hebben besloten dat er voor de Eilandsraadverkiezingen van 20 april 2007 nieuwe stemcomputers moeten worden aangeschaft. Met name de FOL (Frente Obrero) vertrouwt de oude niet meer. Weliswaar heeft men met dezelfde stemcomputers twee verkiezingen winnend afgesloten, bij de laatste werd de oranje partij van Anthony Godett echter verpletterend verslagen.

Een acteur is zo goed als zijn laatste film en klaarblijkelijk geldt dit hedentendage ook voor stemcomputers.

De 174 nieuwe stemcomputers van het merk Smartmatic die de huidige Nedap apparten vervangen zijn inmiddels besteld en kosten 1.2 miljoen gulden. Met invoerheffingen, transport, training en dergelijke komt men uit op ongeveer 2 miljoen gulden ofwel € 870.000. Een heel bedrag waar men ook andere dingen mee kan doen en dat betaald wordt uit de Post Onvoorzien die al een fors tekort vertoont.

Rondstruinend op internet wordt het bedrijf Smartmatic al dan niet terecht in relatie gebracht met Hugo Chávez, president van Venezuela. De Smartmatic stemcomputers zijn bij de laatste verkiezingen aldaar gebruikt en de oppositie heeft er zijn wantrouwen over uitgesproken.

Dat is meteen het probleem van stemcomputers. Voor de verliezer is het allemaal vaag en moeilijk controleerbaar. Vandaar mijn eerdere tip om stemcomputers standaard uit te rusten met een printer. En laat de Smartmatic nu juist daarover beschikken. Met andere woorden, het kost een hoop geld maar daarna kan ook niemand meer zeuren.

Wel is van belang dat strak de hand wordt gehouden aan de procedure. De kiezer stemt, wacht op het printje, controleert dit en gooit het in de stembus. Indien de kiezer van mening is dat het printje niet overeenkomt met de door hem uitgebrachte stem meldt hij dit aan de controle-ambtenaren die het incident registreren. Bij ieder stembureau waar dit voorkomt vindt automatisch na afloop een hertelling plaats. Bij de overige stembureaus wordt steekproefsgewijs met de hand nageteld.

Een in principe waterdicht systeem dat de voordelen van computer en het rode potlood in zich verenigt en waar men jaren mee vooruit kan.

Maar wat is er toch met ons vertrouwen gebeurd?

Update 17.03.2007 / 11:09

Forensisch expert Benno van L. merkt op dat het uitdraaien van een printje slechts het gevoel van betrouwbaarheid verhoogt. Immers, degenen die de software van een groot aantal stemcomputers ongemerkt weten te manipuleren zijn vast ook in staat om een stembus te laten verdwijnen en er later een geprepareerde voor in de plaats te zetten.

Misschien is dat zo, maar toch is iedere barriere er een. Waarom laten mensen een alarm in hun huis installeren als er toch al sloten op de deuren zitten?

Een belangrijk punt met betrekking tot de printjes is onvermeld gebleven. De kans dat het printje een andere partij toont dan waarop de kiezer heeft gestemd is vrijwel nihil. Een realistisch fraudescenario werkt als volgt. Iemand stemt op de PvdA en dit wordt door het printje bevestigd. Intern wordt de zojuist uitgebrachte stem echter aan de VVD of welke andere partij dan ook toegekend.

Om via fraude een of meer zetels extra te bemachtigen dient er substantieel gefraudeerd te worden. Dit kan men doen door grootscheepse fraude bij een paar stemcomputers of een meer gespreide fraude bij vrijwel alle stemcomputers. De eerste manier wordt normaliter snel ontdekt als de uitslagen bekend worden gemaakt. Als de VVD in Amsterdam plotseling 50% van de stemmen haalt ruikt men onraad. In dit geval worden de stemmen van alle verdachte stembureaus met de hand herteld.

Indien de fraude gespreid plaatsvindt is een grootscheepse steekproef de remedie. Men hertelt steekproefsgewijs circa 40% van de stembureaus. Vindt men afwijkingen worden alle stembureaus nageteld. Het leuke is dat men ook direct weet welke partij de fraude heeft begaan.

In de procedure is van belang dat de stembussen het stembureau niet verlaten. Er dient direct herteld te worden met de betrokken verkiezingsfunctionarissen. Dit om te voorkomen dat een stembus in een vrachtwagen wordt verwisseld.

Op deze wijze zijn de uitslagen vroeg bekend terwijl er in de stembureaus tot diep in de nacht wordt herteld.

O ja, in de artikelen op internet waarbij de Smartmatic machines in relatie worden gebracht met frauduleuze praktijken in Venezuela gaat het niet zozeer om het veranderen van een uitgebrachte stem maar het later kunnen identificeren op welke partij een bepaalde kiezer heeft gestemd. Dat komt omdat men per stembureau weet in welke volgorde de kiezers gestemd hebben. De Smartmatic stemcomputer schijnt de sequentie van uitgebrachte stemmen vast te houden. Zo is eenvoudig na te gaan wie op welke partij heeft gestemd.

March 11, 2007

Nelson Pierre op Vredenberg

Er lag een pamflet in onze brievenbus van Nelson Pierre en zijn partij de LNPA (Lista Niun Paso Atras). Zaterdag 10 maart gaat hun campagne voor de Eilandsraadverkiezingen van 20 april van start en dat gebeurt op Vredenberg. Tegenwoordig een absolute toplokatie qua evenementen, wie herinnert zich niet de Pagara van Botika Vredenberg 2001?

Dat de LNPA voor deze lokatie koos is niet vreemd, immers hun sede (partijgebouw) bevindt zich sinds zaterdag in het voormalige pand van videotheek Movietime aan de Poseidonstraat op nummer 2C. Het gebeuren begon om ongeveer zes uur zodat wij tijd genoeg hadden eerst naar Pleincafé Wilhelmina te gaan voor Duvel & Domino. Met McDonalds in de auto reden we terug naar huis, het was al tamelijk druk op Vredenberg en we hoorden Nelson Pierre praten.

10.03.2007: Nelson Pierre start verkiezingscampagne 2007 op Vredenberg. Klik voor groter.Snel schrokten we de haute-cuisine maaltijd naar binnen, zetten Diana (10 maanden) in de kinderwagen en wandelden de straat uit naar de parkeerplaats van het kleine winkelcentrum Vredenberg. Behendig manouvreerden we de Evenflow Hummer tot bijna vooraan bij het podium.

Nelson Pierre is een bevlogen man en een goede spreker. Vroeger had hij nog wel eens de neiging te snel te spreken, tegenwoordig is hij uitstekend verstaanbaar. Zijn hele lijf doet mee als hij praat, vaak staat hij stokstijf met de armen gespannen langs zijn lichaam, trillend. Dan weer bewegen ze heftig, woord en gebaar hebben een grote intensiteit.

Pierre is door zijn sterke mimiek en gebrek aan iedere vorm van schroom geen onverdienstelijk zanger. Hij zingt het Curacaose volkslied zonder begeleiding en dat maakt indruk. Tijdens het Tumba-festival deed Nelson Pierre mee met zijn tumba Hala hala en deze bracht hij ook nu ten gehore, begeleid door de Daikiri band. Het publiek vond het prachtig. Politici zijn ware artiesten, alleen het tapdansen ontbrak er nog aan.

We bleven een hele tijd luisteren, op Diana had de enigszins hyperactieve Pierre een kalmerende uitwerking. Vredig bekeek zij het gebeuren vanuit haar kinderwagen. Een nadeel van in aanleg goede redenaars als Fidel Castro, Hugo Chávez en ook Nelson Pierre is dat zij van geen ophouden weten. In drie kwartier moet men zijn punt toch duidelijk gemaakt kunnen hebben. Thuis hoorden wij Pierre nog lange tijd doorpraten.

De LNPA is een sympathieke partij met weinig middelen. Daar wordt ook steeds op gehamerd. Er worden geen t-shirts en andere snuisterijen uitgedeeld. Het is ook te zien aan de imposante LNPA-banner waar de aanhangers mee rondliepen.

Al met al een interessante zaterdag.

March 4, 2007

Van wie is die naam (2)

Op 26 februari dienden twee mensen bij Kranshi een kieslijst in onder dezelfde naam, Lista Niun Paso Atras (LNPA). In de ene hoek zat oprichter van de partij Nelson Pierre en in de andere uitdager Victor van Rosberg. Van Rosberg was al heel vroeg betrokken bij de LNPA maar is van mening dat Pierre ondemocratisch te werk gaat. Daarom heeft Van Rosberg zich afgesplitst en de naam LNPA snel bij een notaris laten registreren.

De standaardprocedure als twee partijen aan de verkiezingen willen meedoen onder dezelfde naam is loting. Daar wil Nelson Pierre niets van weten, hij spande een Kort Geding aan. Tot zover de inleiding die is beschreven in het eerste deel van de gelijknamige post. Weblogs doen niet moeilijk over gelijke namen.

Feitelijk speelden er twee Kort Gedingen tegelijkertijd. Pierre daagde namelijk ook Oscar Bolivar voor de rechter. Deze persoon heeft tijdens het Tumba Festival pamfletten uitgedeeld over Nelson Pierre. Laatstgenoemde nam als zanger deel aan het festival met zijn tumba Hala hala wat letterlijk iets als Trek trek of Haal haal betekent. Oscar Bolivar legde met zijn pamflet een link naar Nelson Pierre's vroegere cocaine-verslaving door Hala hala als Snuif snuif te interpreteren.

Het is me allemaal wat.

Vrijdagmiddag deed rechter Watsel uitspraak in beide zaken. De aanklacht tegen Oscar Bolivar werd afgewezen. Jegens Victor van Rosberg boekte Nelson Pierre wel succes. De rechter verbood Van Rosberg aan de verkiezingen deel te nemen onder de naam Lista Niun Paso Atras. Tevens mag hij niet meer in het openbaar optreden als vertegenwoordiger van Lista Niun Paso Atras, noch van Niun Paso Atras.

De overweging van de rechter was dat de persoon Nelson Pierre het meest wordt geïdentificeerd met de naam Lista Niun Paso Atras. Bovendien wist Victor van Rosberg dat Pierre onder de naam LNPA aan de Eilandsraadverkiezingen wilde meedoen. Door vervolgens zelf onder dezelfde naam te willen participeren heeft hij voor verwarring gezorgd.

Na de zitting spoedde Victor van Rosberg zich naar Kranshi om conform de uitspraak zijn deelname onder de naam Lista Niun Paso Atras in te trekken. In het voorbijgaan deelde hij mede wel degelijk aan de verkiezingen mee te doen. Onder welke naam?

Lista Nobo Pa Adelanto (Nieuwe Lijst Voor Vooruitgang).

March 1, 2007

Van wie is die naam

Donderdag doet de rechter uitspraak in de zaak tussen Nelson Pierre en Victor van Rosberg. Beiden hebben op maandag 26 februari een kieslijst ingediend bij Kranshi met de naam Lista Niun Paso Atras (LNPA). Dit is niet toevallig gebeurd.

Nelson Pierre is onmiskenbaar de uitvinder van de naam Lista Niun Paso Atras. Voor diegenen die de eerste les Papiaments op het CasaLog niet hebben afgemaakt, letterlijk vertaald betekent het Lijst Geen enkele Stap Achteruit.

De persoon Nelson Pierre is tamelijk uniek, men moet hem gezien en gehoord hebben om dit te beseffen. Hij praat in een bijzonder hoog tempo en bijna continu. Het is erg moeilijk om daar tussen te komen. Voorts neemt hij zich geen blad voor de mond en beschuldigt iedereen en alles zoals het hem uitkomt.

Bekend is zijn gevecht met Anthon Casperson van Aqualectra. Volgens Pierre wordt daar op grote schaal gefraudeerd en hij eist een audit. Zijn laatste wapenfeit is dat Pierre voorspeld heeft dat het Howard Johnson hotel in Otrabanda het volgende doelwit is van de terroristen die achter de branden in de Free Zone zitten. John Daryanani is eigenaar van zowel Hermanos Lalo dat door een brand is getroffen als van het Howard Johnson hotel.

Volgens ex-LNPA lid Victor van Rosberg is Nelson Pierre een soort dictator waar op langere termijn absoluut niet mee samen te werken valt. Vandaar dat hij met een paar medestanders uit de partij is gestapt en een nieuwe heeft opgericht. In plaats van de nieuwe partij bijvoorbeeld het Victor Rosberg Collectief (VRC) te noemen koos Rosberg bewust voor LNPA.

Indien twee partijen met dezelfde naam aan de verkiezingen willen deelnemen is de normale procedure dat er geloot wordt. Hier is echter sprake van een duidelijk andere situatie. Nelson Pierre stelt (terecht) niet aan een loterij mee te doen, immers het gaat om de naam van een partij die hij al jaren voert.

Strikt juridisch gezien heeft Victor van Rosberg een punt. Hij heeft de naam LNPA namelijk notarieel vastgelegd. De vraag is wat zwaarder weegt. Gelukkig zijn er de Rijdende Rechters...

February 26, 2007

Eilandsraadverkiezingen Curacao 20.04.2007 (1)

Maandag 26 februari 2007 is de dag dat de deelnemende partijen aan de Eilandsraadverkiezingen van 20 april 2007 hun kandidatenlijst moeten inleveren. Het is dan ook een drukte van belang bij Kranshi waar de ene na de andere partij met zijn volgelingen op de stoep staat.

Huidige zetelverdeling en prognose

De Curacaose Eilandsraad bestaat uit 21 zetels. De huidige zetelverdeling is weergegeven in deze schets met de opmerking dat de eenmansfracties Frensel Marchena en Cesar Prince tegenwoordig samenwerken als Movementu Soshal Laboral (MSL). Mijn inschatting is dat de volgende partijen het merendeel van de 21 zetels onder elkaar gaan verdelen met tussen haakjes mijn prognose (min - max):

 • Frente Obrero (5 - 10)
 • PAR (3 - 8)
 • PNP (3 - 7)
 • MAN (2 - 5)
 • Forsa Korsou (1 - 3)
 • MSL (1 - 2)
 • NPA (1 - 2)

Wellicht wordt deze prognose in de aanloop naar de verkiezingen bijgesteld. Een beslissend onderwerp bij de komende Eilandsraadverkiezingen is het al dan niet accepteren van de Slotverklaring.

Slotverklaring

Even het geheugen opfrissen. Op 2 november 2006 hebben Nederland, Sint Maarten en Curacao in Den Haag de Slotverklaring ondertekend. De Slotverklaring is de blauwdruk om te komen tot een Status Aparte ofwel autonomie binnen het Koninkrijk voor de eilanden Sint Maarten en Curacao.

Het bereikte slotaccoord moest nog wel geratificeerd worden door de Eilandsraden van de twee eilanden. Op Sint Maarten was dit geen probleem, Sarah Wescott-Williams leidde het stuk er met bekwame hand doorheen. Op Curacao gaat alles altijd anders. In de nacht van dinsdag 28 op woensdag 29 november 2006 werd de Slotverklaring door alle partijen minus twee afgewezen. Alleen de fracties van de PAR en de PNP, goed voor 7 van de 21 zetels, stemden voor. Ik schreef toen dat Curacao de laatste trein had gemist.

Op 20 april krijgt Curacao een nieuwe kans. Indien de pro-Slotverklaring partijen een meerderheid behalen kan het accoord alsnog geratificeerd worden. Naar verluidt is behalve PAR en PNP nu ook Forsa Korsou na gesprekken met Atzo Nicolaï genegen het slotaccoord te accepteren.

Vrouwen wijzen de weg

In Nederland is de verdeling tussen respectievelijk het aantal mannen-vrouwen dan wel autochtonen-allochtonen op de kandidatenlijst een regelmatig terugkerend issue bij verkiezingen. Wat dat betreft is Curacao een stuk verder.

Opvallend is dat de zojuist genoemde pro-Slotverklaring partijen de meeste vrouwen op hun kandidatenlijst hebben staan. De PAR-fractie wordt aangevoerd door Emily de Jongh-Elhage, op drie staat Omayra Leeflang, op vier Zita Jesus-Leito en op vijf Marilyn Alcala-Wallé. Ook de PNP heeft een vrouwelijke lijsttrekker in de persoon van Ersilia (Zus) de Lannooy. Op vier staat Gimena van der Ven en op zes Gisette Seferina. Forsa Korsou doet het iets kalmer aan met Sandra Smith op vier en Patricia Pinedo op zes.

Met andere woorden zijn het juist vrouwen die zich voor de Slotverklaring uitspreken. Mijn theorie is dat vrouwen in het algemeen, immers uitzonderingen bevestigen de regel en generaliseren is niet per definitie slecht, meer dan mannen kijken naar het belang van het eiland Curacao en minder last hebben van een bepaalde geldingsdrang. Een geldingsdrang die misschien is ontstaan door teleurstelling in en gezond wantrouwen jegens de oud-kolonisator? Of vanuit een jarenlang sluimerend minderwaardigheidscomplex?

Ik hoor het een intelligente mannelijke Curacaose concullega zeggen: "Wij zijn hier de baas." Dat is ook het gevoel dat leeft bij politieke leiders als Anthony Godett (Frente Obrero), Charles Cooper (MAN) en Errol Cova (PLKP).

Stoelendans

Waar het in Nederland niet gebruikelijk is dat prominente leden van partij wisselen leidt de pre-verkiezingstijd op Curacao tot een ware stoelendans. Dit wordt veroorzaakt door ten eerste het feit dat een hoge positie op de kieslijst keihard bepaalt of men al dan niet in de Eilandsraad zitting mag nemen met eventueel uitzicht op de functie van gedeputeerde.

Zo kwam Sandra Smith niet verder dan een vierde plaats op de kandidatenlijst van de MAN. Volgens eigen zeggen was haar door partijleider Charles Cooper minimaal een derde positie beloofd. De MAN is een partij die goed is voor twee of drie zetels, vier lijkt te hoog gegrepen. Mede door gekibbel met partijgenote Eunice Eijsden stapte Sandra Smith over naar Forsa Korsou waar zij meteen als nummer drie op de kandidatenlijst binnenkwam.

Een andere reden voor het gemakkelijk switchen van partij is het veelal ontbreken van een helder en hard programma. In feite zit iedereen er voor zichzelf en bij enige frictie splitst men zich gewoon af. Dat is in de afgelopen maanden de PLKP van Errol Cova overkomen. De PLKP had drie zetels in de Eilandsraad totdat Frensel Marchena en Cesar Prince zich afsplitsten. Eerst individueel maar inmiddels dus samen in de nieuwe partij MSL.

Andere stoelendansers zijn Gerrit Schotte die de MPK van Rignald Lak inruilde voor de MAN, Ivar Asjes die van de PLKP naar Frente Obrero switchte en Sedney Ignacio die van Frente Obrero naar Forsa Korsou ging. Kampioen is Leonard Coffie die oorspronkelijk lid was van de PAR, vervolgens overstapte naar Frente Obrero en nu deel uitmaakt van de PNP-fractie.

Binnenkort in Van Dale het woord Coffie-shoppen voor iemand die veelvuldig van politieke partij wisselt.

WVTTK

Er zijn twee lijsten ingediend met dezelfde naam: LNPA. De letters van deze door Nelson Pierre opgerichte partij LNPA staan voor Lista Niun Paso Atras. Ex-partijgenoot Victor van Rosberg vindt echter dat hij statuair recht heeft op de partijnaam en diende daarom zijn eigen kandidatenlijst in onder dezelfde naam. Waarschijnlijk moet de rechter zich over deze kwestie uitspreken.

De nieuwbakken staatssecretaris voor Koninkrijkszaken, Ank Bijleveld-Schouten (CDA), heeft te kennen gegeven dat zij hoopt dat de verkiezingen gewonnen worden door een partij die voorstander is van de Slotverklaring. Dat staat met grote koppen in de krant en is niet zo slim. Deze verklaring is koren op de molen voor tegenstanders van de Slotverklaring die dit direct negatief interpreteren als inmenging van Nederland.

Tot zover. Alle posts over de Curacaose Eilandsraadverkiezingen zijn gebundeld in de category Eilandsraadverkiezingen 20.04.2007.