Main

February 6, 2007

Wat is het belang van minister Omayra Leeflang?

De rechtszaak die luchtvaartmaatschappij DAE op 24 januari 2007 aan wilde spannen tegen concurrent Insel Air is niet doorgegaan. Het was dan ook een kansloze zaak geweest waarin DAE dacht aan te kunnen tonen dat er geen behoefte aan extra-capaciteit is op de route Curacao-Sint Maarten.

Oud nieuws is geen nieuws, tijd voor een samenvatting voor dummy's. Lange tijd had de Bonairiaanse luchtvaartmaatschappij DAE het monopolie op de route Curacao-SXM waarbij SXM staat voor Sint Maarten. Men vliegt met een ATR 42 propellervliegtuig tegen een prijs van ongeveer 800 Antilliaanse guldens (€ 350).

Kenneth Gijsbertha (MAN) voert verkiezingsstrijd op persoonlijke titel en gebruikt daarvoor het behaalde succes met Insel AirHet vliegtuig maakt veel lawaai, de prijs is hoog, de duur van de vlucht relatief lang en er kan slechts een beperkte hoeveelheid bagage mee. Edward Heerenveen, directeur van Insel Air, springt in dit gat. Hij wil een MD-82 jet inzetten en tevens aanzienlijk goedkoper vliegen, tegen de helft van het door DAE gevraagde tarief.

DAE heeft er weinig behoefte aan de monopoliepositie op te geven en laat de aan Insel Air verleende vergunning op vrijdag 22 september 2006 door rechter Drop vernietigen. Een vonnis waar luchtvaartkenners hun wenkbrauwen bij fronsen.

Insel Air vindt een andere manier om toch te kunnen vliegen en wederom dreigt DAE met de rechter. Op 29 december 2006 doet rechter Kort uitspraak, deze keer in het voordeel van Insel Air. Op 5 januari 2007 vindt de eerste officiële Insel Air-vlucht CUR-SXM plaats.

Insel Air heeft grote plannen. Na Sint Maarten volgen in hoog tempo andere bestemmingen waaronder Venezuela, Haiti en Trinidad. Op 24 januari vliegt men voor het eerst op Paramaribo, Suriname. De tarieven zijn scherp en het cabinepersoneel bestaat voor een groot gedeelte uit oud DCA-werknemers.

DAE gaat in de tegenaanval. Plotseling zijn er plannen om ook een jet in te zetten op de route CUR-SXM, worden meerdere bestemmingen aangeboden en dalen de prijzen. Op zich niet vreemd om met Insel Air te kunnen concurreren, de wijze waarop Managing Director Floris van Pallandt de plannen presenteert komt tamelijk hypocriet over. Men was het al lang van plan. Ja, ja.

Nog een klein beetje extra info alvorens bij het thema van deze post te komen. DAE heeft een sterk blok achter zich staan. Financieel is daar Niek Sandmann, de rijkste man van Bonaire, en politieke steun is er van Ramonsito Booi, partijleider van de UPB. Eerder genoemde Floris van Pallandt is afkomstig van de KLM, een partij die ook een belang heeft in DAE (Dutch Antilles Express). De talloze Express-maatschappijen waren allen KLM-dependances.

Ook Insel Air beschikt over mensen met invloed. Naar het schijnt zijn er bedrijven in de Free Zone die financiele hulp bieden en ook de naam van de Maduro & Curiëls Bank (MCB) wordt genoemd. Politiek is de ex-minister van Verkeer & Vervoer voor de MAN Kenneth Gijsbertha degene waar Insel Air veel aan te danken heeft. Onvermoeibaar zoekt Gijsbertha met zijn team steeds naar nieuwe wegen om Insel Air te kunnen laten vliegen. Vergunningen worden bijzonder snel geregeld. Voorts heeft de maatschappij op Curacao veel draagvlak doordat men werkgelegenheid verschaft aan oud-piloten en -cabinepersoneel van de ter ziele gegane Curacaose ALM en DCA.

Omayra Leeflang (PAR) komt direct in actie als DAE haar nodig heeft in zijn strijd tegen Insel AirHoogste tijd voor Omayra Leeflang. Na het afwijzen van de slotverklaring waarbij de MAN een dubieuze rol speelde is deze partij door coalitiepartners PAR en PNP uit de Landsregering gezet. Dat betekent het einde van Kenneth Gijsbertha als minister van Verkeer & Vervoer. Omayra Leeflang van de PAR is zijn vervangster.

Vanaf het allereerste begin heeft Omayra Leeflang een vruchtbare relatie met het op 1 mei 2005 gestarte DAE. In de beginperiode heeft Leeflang voor de noodzakelijke vergunningen gezorgd en tevens een aanvraag van Insel Air afgewezen. Inmiddels vliegt Insel Air dus, maar er zijn twee kwesties. De eerste is het loslaten van de minimumtarieven. DAE is hier een voorstander van en Insel Air niet.

Het is een moeilijke kwestie, immers mag men vluchten onder de kostprijs aanbieden om de concurrent kapot te maken? In Nederland kende men de supermarktoorlog en die was toegestaan. Toch ligt het althans volgens Insel Air hier iets anders. Directeur Edward Heerenveen beweert dat DAE glashard gezegd heeft over vijf miljoen dollar verliesgarantie van de KLM te kunnen beschikken om Insel Air kapot te maken. Als dit klopt is sprake van oneerlijke concurrentie. Vreemd genoeg beslist Omayra Leeflang al heel snel dat het een goed idee is om af te stappen van minimumtarieven, conform het voorstel van DAE.

De tweede kwestie is dat Insel Air samenwerkt met de Surinaamse SLM en het alleenrecht heeft om vanuit de Nederlandse Antillen op Paramaribo te vliegen. Op het moment dat DAE hier achterkomt wil men ook op Paramaribo vliegen. Echter, vanwege het huidige verdrag mag dit niet. Meteen schiet Omayra Leeflang te hulp. Vanwege gezonde concurrentie is zij van mening dat er meer partijen op de betreffende route moeten kunnen vliegen. Zij zoekt onmiddellijk contact met haar Surinaamse ambtsgenoot om dit te regelen. Indertijd was gezonde concurrentie echter absoluut geen overweging voor haar om Insel Air een vergunning voor de route CUR-SXM te verlenen.

Ik heb werkelijk mijn best gedaan om mij in de beweegredenen van Omayra Leeflang te verdiepen. Ondanks dat zij het zelf ontkent heeft zij ofwel een belang dat DAE het goed doet ofwel een belang dat Insel Air niet vliegt. Of een combinatie van beiden.

Iemand vertelde mij dat hij het ook niet weet, maar dat zowel Edward Heerenveen (directeur Insel Air) als Omayra Leeflang Surinamers zijn. "Surinamers onder elkaar", zo sprak deze iemand maar dan in negatieve zin. Toen ik deze uitspraak voorlegde aan iemand anders lachte deze andere iemand bevestigend.

Eerdere posts over Insel Air / DAE op het CasaLog:

January 4, 2007

Gevecht om route CUR-SXM (4)

Het was even stil rondom de nieuwe Curacaose luchtvaartmaatschappij Insel Air. Die stilte is nu verbroken. Wat in 2006 niet is gelukt gaat morgen op vrijdag 5 januari 2007 gebeuren. Maar eerst een terugblik.

Het is de droom van oud ALM- en DCA-employee Edward Heerenveen om een nieuwe Curacaose luchtvaartmaatschappij op te richten. Een luchtvaartmaatschappij moet vliegen en Curacao-Sint Maarten is daarvoor een belangrijke route, een route waar tot op heden concurrent DAE (Dutch Antilles Express) het monopolie op heeft.

Eerst zijn er problemen om de economische vergunning te krijgen. Minister Omayra Leeflang (PAR) werkt niet echt mee. Dan wordt Kenneth Gijsbertha (MAN) minister van Verkeer & Vervoer en dat brengt voor Insel Air positieve veranderingen met zich mee. Gijsbertha geeft Edward Heerenveen zijn volledige steun en de benodigde papieren zijn snel geregeld.

Edward Heerenveen en Kenneth Gijsbertha zijn bijzonder gelukkig met de komst van de Insel Air MD-83 op Curacao. Klik voor groter.Nu nog een vliegtuig. De SLM (Surinaamse Luchtvaart Maatschappij) brengt uitkomst. Hun MD-82 is part-time beschikbaar. Insel Air en SLM gaan een samenwerkingsverband aan. Het betreft hier een zogenaamde wet lease constructie. Dit houdt in dat het vliegtuig zijn oorspronkelijke kleuren behoudt en de Operational Control bij de eigenaar (SLM) ligt.

De eerste vlucht Curacao-Sint Maarten staat aanvankelijk gepland voor 19 september 2006. Concurrent DAE ziet dit niet zitten en spant een Kort Geding aan. Het eerste Kort Geding vindt plaats op donderdag 21 september. Hierin wordt DAE niet ontvankelijk verklaard omdat men het verkeerde document aanvecht.

Een dag later, op vrijdag 22 september, heeft DAE meer succes. Rechter Drop vernietigt de door Kenneth Gijsbertha afgegeven vergunning. In zijn conclusie stelt Drop dat deze vergunning onvoldoende gemotiveerd is. Dat de motivatie achteraf wel is gegeven doet niet ter zake. De motivatie moet onderdeel zijn van het document Specific Operating Provisions (SOP).

Zowel Insel Air als minister Kenneth Gijsbertha zitten niet stil en zoeken naar wegen om toch zo snel mogelijk te kunnen gaan vliegen. Op de route CUR-SXM wel te verstaan. Het is moeilijker om een vergunning te krijgen met een wet lease constructie dan met dry lease. Bij dry lease wordt het vliegtuig overgespoten in de kleuren van de maatschappij die het vliegtuig leased en ligt de Operational Control ook bij deze maatschappij en niet bij de eigenaar.

Nu nog een vliegtuig. Deze keer werd het vliegtuig gevonden in Kroatie. Toen de Curacaose luchtvaartmaatschappij DCA in september 2004 failliet ging werden veel piloten werkloos. Een groot aantal van hen vond werk in Kroatie. Een van de mooie dingen van Insel Air is dat men bij voorkeur oud-DCA piloten in dienst neemt. Aangezien het hoogseizoen in Kroatie voorbij is wil men daar met plezier een vliegtuig aan Insel Air leasen. Eén plus één is twee: we hebben een vliegtuig en we hebben piloten.

Op zaterdag 23 december landt de Kroatische MD-83 op Curacao. Links op de foto hierboven staan Edward Heerenveen en Kenneth Gijsbertha. Het vliegtuig moet nog in Insel Air-kleuren worden overgespoten maar heeft reeds een aantal testvluchten achter de rug. Waar het echter om draait is de zo beladen vlucht CUR-SXM. Deze staat in eerste instantie gepland voor 3 januari 2007.

Het wachten is op een actie van DAE en die blijft niet uit. Men wil een Kort Geding aanspannen op dinsdag 2 januari 2007, precies één dag voor de eerste vlucht. Dat is erg onhandig voor Insel Air qua ticket-verkoop, immers wie koopt er een ticket als er nog een Kort Geding moet plaatsvinden. Op verzoek van Insel Air wordt het Kort Geding verplaatst naar vrijdag 29 december 2006.

DAE eist voor de rechter dat Insel Air verboden wordt te vliegen op de route CUR-SXM. De grond voor deze eis is dat in de vergunning van Insel Air Sint Maarten niet expliciet als mogelijke bestemming wordt genoemd. In de vergunning staat namelijk dat Insel Air mag vliegen op Aruba, Bonaire en bestemmingen in het Caribisch gebied. (Bron: Extra 1, 2)

Rechter Kort vindt dat Sint Maarten in het Caribische gebied ligt. Klik voor groter.Bovendien vindt DAE dat de route CUR-SXM niet meer capaciteit nodig heeft en dat er met de komst van Insel Air straks twee verliezers zijn. Hiervoor maakt men gebruik van een vreemde redenering. Met 14 vluchten per week biedt DAE het publiek op jaarbasis 69.888 stoelen aan. Het afgelopen jaar was de bezetting 75% waardoor 17.000 stoelen onverkocht bleven. Dus is er geen extra behoefte bij het publiek. (Bron: Extra)

Ridicuul. Stel men verhoogt de prijs van de (toch al dure) tickets naar 3000 euro. Hierdoor daalt de bezetting naar misschien 5%. Is er dan ook niet meer vraag? Omgekeerd, als men de prijs verlaagt naar 50 euro loopt het plotseling storm bij de verkooppunten. Daarbij komt nog dat een van de problemen van het ATR-42 propellervliegtuig waarmee DAE vliegt is dat het niet volbeladen van Curacao naar Sint Maarten kan vliegen. Alleen hiermee is de 75% bezetting al verklaard.

Op vrijdag 29 december 2006 doet rechter Kort (mooie namen hebben die rechters: Drop, Kort) al om elf uur uitspraak. De eis van DAE wordt afgewezen. Rechter Kort stelt dat er geen twijfel over is dat Sint Maarten een bestemming is in het Caribisch gebied.

Derhalve is het niet noodzakelijk de naam Sint Maarten expliciet in de economische vergunning verleend aan Insel Air op te nemen. Rechter Kort stelt tevens dat de naam Sint Maarten ook niet voorkomt in de aan DAE verleende vergunning. Hierin wordt gesproken over de Nederlandse Antillen.

Concurrentie is beter dan monopolie. Woensdagochtend 3 januari 2007 vertelt DAE-directeur Floris van Pallandt voor Radio Hoyer dat DAE nu ook twee jets gaat leasen. Tevens breidt men het aantal bestemmingen uit met Haiti, de Dominicaanse Republiek, Trinidad en Colombia. Volgens Van Pallandt is dit al lang bedacht en heeft het niets met de komst van Insel Air te maken. (Bron: Extra)

Euhmmm.

De soap, als zodanig is deze kwestie wel te beschouwen, gaat verder. Insel Air en SLM werken nauw samen en gaan op korte termijn de route Curacao-Suriname onderhouden. DAE heeft ineens ook plannen in deze richting. Nu is het echter Insel Air dat probeert dit te voorkomen.

Volgens Edward Heerenveen is specifiek Insel Air aangewezen om op Paramaribo te vliegen en is er geen ruimte voor een tweede carrier. Met een beetje pech (geluk?) zien de heren elkaar binnen afzienbare tijd weer in de rechtszaal. De eerste vlucht van Insel Air naar Sint Maarten is verschoven naar morgen, vrijdag 5 januari. De voortekenen zijn gunstig.

Eerdere posts over Insel Air / DAE op het CasaLog:

September 25, 2006

Gevecht om route CUR-SXM (3)

Of Insel Air een bodemprocedure gaat beginnen om toch op de route Curacao-Sint Maarten te mogen vliegen, vroeg Cyberjunk nadat rechter Drop de door de overheid verleende vergunning had vernietigd.

Neen, Insel Air begint geen bodemprocedure. Er zijn drie spelers in deze zaak: Dutch Antilles Express (DAE), Insel Air en de Overheid. De strategie van de Overheid is dat minister van Verkeer & Vervoer Kenneth Gijsbertha de eerder verleende beschikking aan Insel Air intrekt en vervolgens een nieuwe verleent.

Vrijdag 22 september oordeelde de rechtbank dat de beschikking om Insel Air via een wet lease constructie op Sint Maarten te laten vliegen onvoldoende door de Regering was gemotiveerd. Dat die motivatie nadien wel op tafel kwam deed niet ter zake, deze had onderdeel moeten zijn van het document Specific Operating Provisions (SOP).

Op dit moment is iemand hard aan het werk om de motivatie voor de nieuwe beschikking op te stellen. Een van de pijlers is het huidige capaciteitsgebrek om vracht te kunnen vervoeren op de route Curacao-Sint Maarten. Er zijn berekeningen gemaakt die aantonen dat het vrachtverkeer op deze route sinds het ter ziele gaan van DCA met 400% is verminderd.

De ATR 42 propellervliegtuigen waarmee DAE vliegt kunnen niet volbeladen vliegen, dan halen zij Sint Maarten niet. Het vervoeren van vracht is derhalve een probleem. Als een inwoner van Sint Maarten onverhoopt op Curacao overlijdt dient het lijk via Amsterdam naar Sint Maarten te worden getransporteerd.

De huidige DAE-bagagelimiet van 20 kilo is voor veel passagiers te weinig. Insel Air biedt 30 kilo aan. Ook dit gegeven wordt meegenomen in de motivatie. Door iemand is aangegeven dat gestreefd wordt de nieuwe beschikking inclusief motivatie woensdag af te geven. Als alles meezit kan Insel Air aanstaande vrijdag naar Sint Maarten vliegen.

Het scenario klinkt mij wat optimistisch in de oren, maar als iemand iets wil bereiken moet hij er ook vol voor gaan.

September 23, 2006

Gevecht om route CUR-SXM (2)

In het Kort Geding van donderdag jongstleden is Dutch Antilles Express (DAE) niet ontvankelijk verklaard. Men had zijn pijlen op het verkeerde document gericht. Even verkeerde opponent Insel Air daardoor in de veronderstelling snel op de route Curacao-Sint Maarten te kunnen vliegen met een van SLM gehuurde MD-82.

Vrijdag diende echter het tweede Kort Geding in deze zaak. En nu werd de door Kenneth Gijsbertha, minister van Verkeer & Vervoer, aan Insel Air verleende vergunning door de rechtbank in de persoon van rechter Drop vernietigd. Belangrijkste argument hiervoor is dat de beslissing van de minister om betreffende vergunning aan Insel Air te verlenen onvoldoende gemotiveerd was. Dat de motivatie achteraf wel werd gegeven speelt geen rol, deze had onderdeel moeten zijn van het document Specific Operating Provisions (SOP).

De economische vergunning van Insel Air gold slechts voor een eigen vliegtuig. Dit vliegtuig mag eventueel geleased worden, maar dan dient het te gaan om een zogeheten dry lease. In dat geval is de Operational Control in handen van de luchtvaartmaatschappij die het vliegtuig leased. Het vliegtuig wordt overgespoten in de kleuren van deze maatschappij.

Als Insel Air met de MD-82 van SLM naar Sint Maarten vliegt is er sprake van een wet lease. De Operational Control ligt bij de eigenaar en het vliegtuig behoudt zijn kleuren, in dit geval van de SLM. De verleende vergunning is hiervoor niet automatisch geldig.

In het verleden heeft DAE zelf een vliegtuig in kunnen zetten via de wet lease constructie. Men kon dit motiveren doordat het eigen toestel op dat moment in reparatie was. Nu is het aan Insel Air om te motiveren waarom men reeds nu naar Sint Maarten wil vliegen, terwijl de eigen MD-80 binnen enkele maanden operationeel is.

Een mogelijk argument hiervoor is dat Insel Air werkgelegenheid biedt aan oud DCA-piloten en -bemanning. Volgens Insel Air directeur Edward Heerenveen vliegt zijn maatschappij uiterlijk in januari 2007 op de route Curacao-Sint Maarten.

De Bonairiaanse partijleider Ramonsito Booi (UPB) is van mening dat Kenneth Gijsbertha nu de eer aan zichzelf moet houden. Booi is zeer close met DAE-eigenaar Niek Sandmann. Een voor de hand liggende vraag is of Ramonsito Booi bij winst van Insel Air zelf afgetreden zou zijn.

Hoe nu verder? Beroep tegen het Kort Geding is niet mogelijk, wel kan Insel Air een bodemprocedure starten. Bekend is van bodemprocedures dat ze nogal lang kunnen duren. Dit terwijl de MD-80 van Insel Air in november wordt verwacht.

September 19, 2006

Gevecht om route CUR-SXM (1)

Op woensdag 20 september 2006 dient een rechtszaak waarbij Dutch Antilles Express (DAE) eist dat de vergunning die door minister van Verkeer & Vervoer Kenneth Gijsbertha (MAN) aan nieuwkomer Insel Air is verleend om te vliegen op de route Curacao-Sint Maarten wordt ingetrokken.

Waar komt de eis van DAE vandaan? Heel simpel, men ziet liever geen concurrentie op deze route. DAE vliegt 14 maal per week van Curacao naar Sint Maarten en vice versa. Dit doet men met ATR 42 propellervliegtuigen, waarbij ATR staat voor Avions de Transport Régional.

Insel Air heeft op 28 augustus de eerste vlucht in haar korte bestaan uitgevoerd, van Curacao naar Aruba en terug. Insel Air heeft de beschikking over een Embraer EMB-110 Bandeirante met negentien stoelen. Voor de route Curacao-Sint Maarten wil men echter gebruik maken van een MD-80 van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. En hiertegen komt DAE in het geweer.

DAE vindt het gebruiken van een buitenlands toestel oneerlijke concurrentie. De MD-80 is een jet en vliegt in vijf kwartier naar Sint Maarten, ongeveer een uur korter dan de ATR van DAE. Tevens kan de MD-80 meer passagiers en bagage vervoeren. Waar DAE 20 kilo toestaat per passagier mag deze bij Insel Air 30 kilo meenemen. Als klap op de vuurpijl zit Insel Air met zijn tarieven onder die van DAE.

De reden waarom Insel Air met een toestel van SLM vliegt is de volgende. De SLM onderhoudt een verbinding met Curacao. De hiervoor gebruikte MD-80 staat iedere week enige dagen niets te doen op Hato International Airport. Een stilstaand vliegtuig kost alleen maar geld, vandaar het plan om in plaats van stil te staan vier maal per week heen en weer naar Sint Maarten te vliegen. Een mooi voorbeeld van een win-win situatie.

Een klein stukje geschiedenis. In augustus 2003 ontstonden Bonaire Exel en Curacao Exel. Deze bedrijven zijn begin 2005 eerst overgegaan in Bonaire Express en Curacao Express en tenslotte in Dutch Antilles Express (DAE). Eigenaar is Niek Sandmann, ook wel de onderkoning van Bonaire genoemd. In nauwe samenwerking met UPB-partijleider Ramonsito Booi heeft hij bovengenoemde luchtvaartmaatschappijen van de grond gekregen.

Voor de buitenstaander is het gegoochel met al deze maatschappijen tamelijk ondoorzichtig. Niek Sandmann is ook zakenpartner van Erik de Vlieger (Air Holland) geweest. Na het ineenstorten van De Vliegers imperium vanwege de relatie van Air Holland met de drugswereld krijgt Niek Sandmann de Bonaire Exel onderdelen in handen en stelt KLM-man Floris van Pallandt aan als Managing Director. Voor de noodzakelijke vergunningen ontvangt hij steun van de toenmalige minister van Verkeer & Vervoer, Omayra Leeflang (PAR).

Over Niek Sandmann en zijn vermogen doen geruchten de ronde. Zo stortte op 4 november 2003 een vliegtuigje van Sandmann neer op het strand van Donkey Beach te Bonaire. Het vliegtuigje was net teruggekomen van een vlucht naar Colombia (...) waar het een patient naartoe had gebracht. Persfotografen werden niet toegelaten op de plek waar het vliegtuigje was neergestort. (Bron)

Een ander gerucht is dat Sandmann hoofdrolspeler in een omkoopschandaal op de Antillen is geweest. Volgens het maandblad Quote heeft hij zijn vriend en partijleider van de UPB Ramonsito Booi grote bedragen geleend in ruil voor belastingvoordelen. (Bron)

Waar DAE uit de KLM-, Exel- en Express-groep is ontstaan vindt Insel Air zijn oorsprong in het ALM- en DCA-verleden. Directeur Edward Heerenveen heeft in beide bedrijven een hoge functie bekleed. Hij heeft lang moeten strijden voor een uitgebreide vergunning die hem destijds door Omayra Leeflang (PAR) is geweigerd.

Toen Kenneth Gijsbertha (MAN) minister van Verkeer & Vervoer werd verliep het vergunningentraject een stuk sneller voor Edward Heerenveen. Een en ander heeft nadien tot een kleine aanvaring tussen MAN en PAR geleid. (Bron)

Piloten en cabinepersoneel van het op de route CUR-SXM in te zetten SLM-vliegtuig kunnen zowel Antilliaans als Surinaams zijn. Dit opent mogelijkheden voor ex-piloten van het in 2004 failliet gegane DCA die in groten getale hun heil hebben gezocht in Kroatie, IJsland en andere verre landen om terug te keren naar Curacao.

De bedoeling van Insel Air was om dinsdag 19 september 2006 voor het eerst naar Sint Maarten te vliegen. Door de rechtszaak aanstaande woensdag is deze vlucht uitgesteld naar donderdag, onder het voorbehoud dat Insel Air op die dag nog over een vergunning beschikt.

Wordt zeker vervolgd.