« Daar zijn we weer | Main | Harry Potter en de Halfbloed Prins »

Inburgerende eicellen

Wat zijn de meest in het oog springende issues van de afgelopen week? Een verbod op gescheiden inburgeren en het al dan niet mogen invriezen van eicellen van en voor (ongeveer) 35-jarige vrouwen. Uitspraak van de week is sowieso "Alles weg!" van Gerda Smit's.

Van eicellen heb ik niet veel kaas gegeten, in ieder geval minder dan van inburgeren. Zijn gescheiden inburgeringsklassen wenselijk? Of zijn ze zo onwenselijk dat ze verboden moeten worden? Ik heb de wijsheid ook niet in pacht, gelukkig niet, maar er kleven enige interessante aspecten aan deze kwestie.

Argumenten voor het gescheiden inburgeren zijn deze:

  • Het aantal vrouwen dat deelneemt aan een inburgeringscursus is groter als men in de gelegenheid is om gescheiden in te burgeren. Voor verplichte inburgering geldt dit argument natuurlijk niet, maar het merendeel van de deelnemers (68% in Utrecht) burgert in op vrijwillige basis.
  • In een klas met alleen vrouwen durven deze zich gemakkelijker en veelvuldiger te uiten hetgeen de kwaliteit verhoogt. Immers, men leert iets alleen door het aktief te doen. Dit geldt zeker voor het leren spreken van een taal.

Argumenten tegen het gescheiden inburgeren zijn deze:

  • In Nederland wordt geen onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. Het is wenselijk dat dit van meet af aan duidelijk is voor nieuwe Nederlanders.

Sommige mensen maken zich vrolijk om het feit dat de inburgeringskwestie voor verdeeldheid zorgt binnen de PvdA. Minister Eberhard van der Laan van Wonen, Wijken en Integratie is tegenstander van gescheiden inburgeren terwijl de Utrechtse wethouder Marka Spit te kennen heeft gegeven dat de gescheiden cursussen ook na 1 januari 2010 gewoon worden aangeboden.

Dat zich vrolijk maken is te kort door de bocht. Het is alleen maar goed om genuanceerd naar een probleem te kijken, ook als het resultaat daarvan een verschillende mening binnen een en dezelfde groepering of partij is.

Alles heeft zijn tijd nodig, denk bijvoorbeeld aan de strijd die Dolle Mina's en andere vrouwen hebben gevoerd voor de emancipatie van de vrouw. Destijds ontstonden in diverse steden café's speciaal voor vrouwen, vaak met toepasselijke namen als "De Heksenketel". Zo lang is dat nog niet geleden.

Anderzijds zijn ook de argumenten vóór niet staalhard. Ongeacht of een klas uit alleen vrouwen bestaat of gemengd is, altijd zijn er leerlingen die meer praten en weer anderen die nooit hun mond open doen. Het is juist de taak van de docent om de een te temperen en de ander aan te moedigen.

Hmm, misschien ligt die eicelleninvrieskwestie toch iets simpeler. Ook al moeten die ingevroren eicellen misschien ook ooit inburgeren.

Comments

Verhelderende uitleg.

Pragmatisch gezien kies ik dan voor gescheiden inburgering.

Het zijn namelijk vooral de vrouwen die de kinderen opvoeden.

Zij zijn het die moeten zorgen dat hun dochters zelfbewuste vrouwen worden, en dat hun zonen niet zo'n grote bek moeten hebben tegen vrouwen.

De mannen uit culturen waar mannen het voor het zeggen hebben zullen dat voor het merendeel niet doen.

Het is te bizar voor woorden dat mannen en vrouwen niet mogen kiezen of ze geschieden les krijgen of gezamelijk.

Dat wordt nooit wat zo!

@Laurent: De post heeft niet de pretentie iets uit te leggen. Wel is het soms handig de dingen op een rijtje te zetten. Aanvullingen en correcties zijn welkom. Als een bepaalde houding van zowel mannen als vrouwen veranderd moet worden, is het dan juist niet handiger als dat in gezamenlijke sessies gebeurt?
@Renesmurf: Even advocaat voor de duivel spelen, en wat als Moslims eisen dat er aparte scholen voor jongens en meisjes komen?

@Casaspider: ja, maar dat kun jij erg goed vind ik, dingen op een rijtje zetten.

Gescheiden is niet goed, maar ook niet slecht.
Nederland moet de tijd nemen, en niet zo de boel altijd maar onder druk zetten.

@Laurent: Dank je wel! Overigens ben ik van mening dat iedereen dingen op een rijtje kan zetten. Het belangrijkste is zo min mogelijk bevooroordeeld tegen iets aan te kijken. (Dat lukt mij ook niet altijd even goed)
@Renesmurf: Soms is druk nodig om dingen te veranderen of voor elkaar te krijgen. Maar ik snap je punt, men moet ook niet met een olifant op een mug schieten...