« schwalbes | Main | jammer. »

msn.

sommige mensen vinden het leuk sommige,mensen vinden er NIKS aan.
nou je hebt twee redenen om te msn'en,daardoor kan je sneller schrijven.
en je kan het met je vrienden doen,sommige mensen zeggen dan dat hyves beter is.
nou dat vind ik ook want dat is ook beter omdat je dan meer kan.
op hyves kun je ook een blog bij houden.
nou wil ik niet twee blogs bij houden dus wat ik doe ik link mijn blog naar de blog van hyves.
dat is wel saai want dan lees je daar dezelfde verhalen dat Wel.


dag dag allemaal.


About

This page contains a single entry from the blog posted on January 15, 2009 11:27 AM.

The previous post in this blog was schwalbes.

The next post in this blog is jammer..

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33