Main

Literatuur Archives

November 14, 2002

Sneeuw over Curacao

Vandaag kreeg ik een gedeelte van de zaterdag Telegraaf in handen, dat gaat over het boek Sneeuw over Curacao van John van den Heuvel. Nu is er wel degelijk een fors drugsprobleem op Curacao. Dit jaar zijn er al 37 moorden te betreuren geweest, waarvan het overgrote merendeel Colombianen.

In het boek ligt onder anderen ex-minister van Justitie Rutsel Martha onder vuur. "We zijn onmiskenbaar vooruit gekomen", zegt een RST-rechercheur. Maar vooral de vorige minister van Justitie mr. Rutsel Martha heeft het ons moeilijk gemaakt door voortdurend iedereen die niet met hem wilde meewerken ambtelijk te liquideren. Sommige krachten in de lokale politiek zijn gebaat bij een vertrek van het RST. De arm van de Colombiaanse maffia reikt verder dan de doorsnee rijksgenoot denkt". RST is overigens de afkorting voor Recherche Samenwerkings Team, een eenheid van circa 50 Nederlandse, Arubaanse en Antilliaanse rechercheurs.

Ik kan het niet staven met bewijzen, maar ik ben geen fan van Martha. In mijn ogen is het typisch iemand die uit is op eigen positieverbetering, zeg maar voorzitter van de partij Eigenbelang Eerst. Al geruime tijd heeft hij zijn zinnen gezet op een diplomatieke post in Washington. Na veel gelobby van hemzelf en zijn partij, de PNP, is Rutsel inderdaad voorgedragen door de Nederlandse Antillen. Nu heeft Nederland echter roet in het eten gegooid, zij zien hem niet zitten.

Affijn, het is niet zo fris allemaal. Maar wat de Telegraaf ervan maakt in zijn koppen is toch buiten proportie: "Colombiaanse bendes zaaien dood en verderf in strijd om smokkelroutes naar Nederland" en "Coca´ne-oorlog op Curacao explodeert".

Bij mij komen dan beelden naar boven van alles neermaaiende mitrailleurs in de straten. Een soort Bonny & Clyde in het groot. In het dagelijks leven merkt men echter niets van dit alles, de afrekeningen in het drugsmilieu vinden plaats op afgelegen plekken. Dit in tegenstelling tot de schietpartijen op klaarlichte dag in Amsterdam een tijdje geleden.

Toch is het geen goede ontwikkeling, die Colombiaanse maffia op Curacao.

About Literatuur

This page contains an archive of all entries posted to blogger in the Literatuur category. They are listed from oldest to newest.

Kunst Algemeen is the previous category.

Luchiano is the next category.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33