« Domino | Main | CasaSpider Update »

Waterperikelen

Aqualectra Distribution, het bedrijf waar ik gedetacheerd ben, verzorgt de distributie en afrekening van electriciteit en water. Water is bijzonder duur op Curacao, iets van vier Euro per kuub. Deels komt dat door de hoge productiekosten: wij gebruiken zeewater en dat moet ontzilt worden. Anders krijg je nog meer dorst. Anderzijds hebben we te maken met zogenaamd waterverlies. En er gaat véél water verloren, zo'n 20 à 30 procent!

Hoe raakt dat water nou kwijt? Voor een gedeelte door lekkages, voor een gedeelte door illegaal aftappen en voor een gedeelte door niet goed werkende meters. De gebruikte watermeters zijn namelijk oud en tot grote vreugde van de cliënten meten ze nu minder water dan er binnenkomt. Overigens is die vreugde van korte duur, want uiteindelijk betalen we dat toch weer met zijn allen.

Het waterverlies wordt door Aqualectra op alle fronten aangepakt. Zo is er nu een groot project gaande om veel meters te vervangen. Vandaag is onze straat aan de beurt. De Aqualectra medewerkers zijn al vanaf vanmorgen bezig. Gevolg is wel dat we nu geen water hebben. En mochten we ooit weer water krijgen, dan moeten we de volgende rekening maar eens goed bekijken. Ach, het kan nooit duurder zijn dan je groenten met Spa Blauw te moeten wassen...

About

This page contains a single entry from the blog posted on August 26, 2002 11:59 AM.

The previous post in this blog was Domino.

The next post in this blog is CasaSpider Update.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33